Свръхконсумацията на мазна храна преди и по време на бременността се отразява негативно на развитието на плода, доказа британски екип.


При експерименти с мишки учените откриват, че хранителните навици влияят на гените на развиващия се плод, което е причина за вродени дефекти като заешка и вълча уста и сърдечни пороци.


Според ръководителя на изследването Джейми Бентам от Wellcome Trust Center for Human Genetics на Университета на Оксфорд, това е много важно откритие, тъй като доказва, че комбинацията вътреутробна среда и генетичен фактор влияе на развитието на ембриона. 


Досега беше ясно, че бедният на полезни хранителни вещества режим и дефектните гени са причина за вродените аномалии. Това изследване обаче показва, че комбинацията на два точно определени фактора води до по-висок риск от сериозни проблеми в ембрионалното развитие. Ползата от откритието е, че показва начин да се предотвратят тези проблеми като се изгради правилен режим на хранене през бременността.


Вродените сърдечни заболявания са най-често срещаната аномалия при раждане. Според резултатите от предишни изследвания при наличие на диабет или затлъстяване при майката се наблюдава повишен риск от раждане на дете със сърдечни проблеми. Също така известен факт е, че има генетични причини, които предразполагат към проявата на подобни аномалии в поколението. До настоящето изследване обаче в научните среди не бяха сигурни за наличието на вътреутробни фактори, като храненето през бременността, които да предизвикват генетични промени и да се отразят на структурите на плода.


В представянето на изследването в the journal Human Molecular Genetics британските учени описват мутации в специфичен ген Cited2. При мутация на гена се наблюдава сериозен порок на сърцето – липса на симетрия между лявата и дясната половина на сърцето.


При експеримента мишките са хранени най-вече с мазна храна преди и по време на бременността. Чрез магнито-резонансно изследване учените наблюдават развитието на ембрионите, като сравняват резултатите с контролна група екземпляри с балансирано хранене.


При хранените с мазнини мишки и открит мутирал  Cited2 се оказва, че рискът от сърдечен порок е два пъти по-висок, а рискът от цепка на небцето и устата скача 7 пъти.


При някои мишки не се открива мутация на гена, което според учените означава, че за проявата му от значение е комбинацията наследственост и хранене с мазнини.


Според експерти изследването доказва важността на храненето за правилното развитие на плода. Те съветват бъдещите майки да се придържат към балансиран хранителен режим и да избягват свръхконсумацията на мазнини непосредствено преди и по време на бременността.