Цервикалната инсуфициенция (цервикална недостатъчност) представлява невъзможност на маточната шийка да задържи бременност през втората половина на бременността при липса на маточни контракции. Може да се прояви еднократно, както и да се повтори при последващи бременностти, като този риск е под 30%.

 

Диагнозата цервикана недостатъчност се основава на данни за предишна бременност, завършила със спонтанен аборт през втори триместър, който може да се изяви чрез един от следните симптоми:


 

 • Безболезнено разширение на маточната шийка, съпроводено с пролабиране на мембраните във втори триместър;
 • Преждевременно пукнат околоплоден мехур;
 • Бързо завършило раждане на нежизнеспособен плод.

 

Причини: цервикална недостатъчност може да се прояви в резултат на фунционален дефект на маточната шийка вследствие на анатомични особености, заболявания на колагеновата обмяна. Придобитите причини включват акушерски травми (разкъсване на шийката по време на раждане), механично разширяване на шийката по време гинекологични процедури, конизация на маточната шийка. Прекъсването на бременност също е свързано с по-висок риск от цервикална недотатъчност, особено при пациентки с повече от един аборт. При повечето пациентки причината за цервикална недостатъчност не може да бъде открита.

 

При жени без анамнеза за предшестваща загуба на бременност във втори триместър, диагнозата се основава на комбинацията от:

 • Клинични данни;
 • Данни от прегледа;
 • Ултразвукова находка;

 

Повечето пациентки са безсимптомни, но при някои могат да се наблюдават симптоми като: втвърдяване на матката, тежест ниско в таза, боли в кръста и засилено вагинално течение.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

 

Диагнозата се поставя възоснова на клиничните и анамнестични данни, както и чрез някои допълнителни данни като:

 

 • Ултразвуково измерване на дължината на маточната шийка: дължината на маточната шийка е обратнопропорционална на риска от преждевременно раждане, особено при пациентки с предшестващо преждевременно раждане.
 • Фетален фибронектин: представлява протеин, който служи за връзка между околоплодните мембрани и маточната стена и не се открива при бременни с нисък риск от преждевременно раждане. Изследването на фетален фибронектин, заедно с измерването на дължината на маточната шийка, имат добра предиктивна стойност.

 

Лечение: поставянето на шев на границата между шийката и влагалището (серклаж), може да бъде от полза при пациентки с данни за цервикална недостатъчност или безболезнено разширяване на шийката във втори триместър. Серклажът е основното хирургично лечение при цервикална недостатъчност. Поставянето на серклаж при многоплодна бременност и скъсена шийка не се препоръчва, т.к. извършването му е свързано с повишен риск от преждевременно раждане. Други мерки като покой на легло и ограничена физическа активност не са с доказана ефективност и не бива да се използват при лечението на цервикална недостатъчност. Извършването на серклаж е оправдано при следните ситуации:

 

 • Предшеставаща загуба на бременност, предшествана от безболезнено разширение на маточната шийка;
 • Предишна бременност, при която е поставен серклаж поради скъсена шийка;
 • Данни за предшестващо преждевременно раждане преди 34 г.с.;
 • Данни за скъсена шийка под 25 мм преди 24 г.с.;
 • Безболезнено разширение на маточната шийка, установено при преглед във втори триместър.

 

Серклажът може да бъде извършен през влагалището (трансвагинално) или през корема (трансабдоминално). Двата най-често използвани трансвагинални техники са методът на McDonald (най-често използван в България) и метода на Shirodkar.

 

Трансабдоминалния серклаж е най-рядко използваният. Той е постоянен и представлява поставяне на лента от нерезорбируем материал на границата между матката и шийката. Извършва се при невъзможност за извършване на трансвагинален серклаж. След извършен трансабдоминален серклаж раждането се извършва чрез Цезарово сечение. Извършването на трансабдоминален серклаж може да се извърши и извън бременност при наличие на индикации. Техниката на трансабдоминалния серклаж включват лапароскопски серклаж (по безкръвен път) или чрез използването на роботизирана система (най-съвременния метод).


Предоперативната подготовка преди извършването на серклаж включва: ултразвуково изследване за определяне жизнеспособността на плода, срока на бременността и изключване на големи структурни дефекти; клиничен преглед за изключване на активно генитално кървене, започнало раждане и пукнат околоплоден мехур; обсъждане на амниоцентеза за изключване на хориоамнионит (възпаление на околоплодните обвивки). Следоперативните грижи трябва да включват проследяване за евентуални усложнения като разместване на извършения шев, преждевременно изтичане на околоплодни води в резултат на пукнат мехур и хориоамнионит.

 

Въпреки, че серклажът си остава основно средство за лечение на цервикалната недостатъчност, множество проучвания подкрепят ефекта от вагиналното приложение на прогестерон при скъсена шийка. В допълнение поставянето на цервикален песар може да бъде алтернативно неинвазивно лечение, въпреки че са необходими допълнителни проучвания.