Прееклампсията е състояние, наблюдаващо се при бременни жени, което засяга повече от един орган или система в майчиния организъм. Характерно за това нарушение е високото кръвно налягане - хипертония, съпроводено с наличието на белтък в урината - протеинурия.

 

При прееклампсия е възможна проявата на различни зрителни нарушения. От 30 до 100% от бременните, засегнати от това състояние, имат оплаквания отнасящи се до тяхното зрение.


 

Тежестта на зрителните нарушения корелира с тежестта на прееклампсията. Някои от наблюдаваните симптоми включват замъглено и намалено зрение, появата на "мушички", светкавички или искри - фотопсия, наличието на петно или зона с намалено или липсващо зрение - скотом, двойно виждане - диплопия, дефекти на зрителното поле и в най-тежките случаи, при липса на своевременно лечение, може да се стигне до слепота.

 

Най-често срещаният проблем при бременни с прееклампсия, който наблюдават офталмолозите, е констрикция на съдовете на ретината. При по-сериозни нарушения могат да възникнат промени, характерни за хипертонична ретинопатия, включително дифузен оток на ретината, появата на кръвоизливи, както и на твърди и меки ексудати.

 

Фундоскопията - метод, чрез който офталмологът може да огледа очното дъно и респективно съдовете в ретината, е много важно изследване при тези пациенти, тъй като съдовите промени в ретината отразяват съдовите промени в плацентата.

 

Съдовите промени на плацентата могат трайно да засегнат плода. Следователно този тип оглед може да даде субективна информация за състоянието на жената, но и на плода.

 

Прогнозата при жените с този тип оплаквания е добра, тъй като повечето зрителни нарушения изчезват в следродилния период. Въпреки това появата на оплаквания, засягащи нормалното зрение при бременни жени е индикация за консултация с медицински специалист.

 

Други водещи симптоми на прееклампсия, освен тези, които засягат нормалното зрение, могат да бъдат главоболие и болка в горния десен квадрант на корема - при черния дроб.

 

Редовните консултации на бременните с проследяващия бременността им акушер-гинеколог са от голямо значение, тъй като той може обективно да проследи състоянието им и да реагира при индикации за някакъв проблем.

 

Референции:

https://www.aao.org/eyenet/article/ocular-changes-during-pregnancy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6127369/

https://medcraveonline.com/OGIJ/ophthalmic-complications-and-ocular-changes-in-pregnancy--a-review.html