Един ефективен метод за опазване здравето е съхраняването на стволови клетки при раждането.

 

Новата бременност е ново начало. 


 

Възможността за съхранение на ценни стволови клетки след раждането може да бъде решаваща стъпка в лечението или излекуването на неочаквано заболяване или състояния, с които индивидите могат да се сблъскат на по-късен етап от живота си. 

 

Терапията със стволови клетки от кръв от пъпна връв, взета веднага след раждането, е използвана за първи път през 80-те години на миналия век и сега е част от утвърдени стратегии за лечение на повече от 80 различни заболявания.

 

Като източник на клетки за разработване на иновативни клетъчни терапии, кръвта от пъпна връв има няколко уникални качества. Изследванията за употребата ѝ в регенеративната медицина продължават. Това води до клинични изпитвания в лечението на белодробни, кожни, сърдечни, стомашно-чревни, ортопедични, ендокринни и неврологични състояния. Стволовите клетки от кръв от пъпна връв вероятно ще играят основна роля в способността за лекуване на различни заболявания, тъй като учените продължават да отключват техния медицински потенциал.

Какво всъщност са стволовите клетки?

Стволовите клетки са незрели клетки, които, когато се делят, имат потенциала или да останат като стволови клетки, или да се трансформират в друг тип клетка с по-специализирана функция, като мускулна клетка, червена кръвна клетка или мозъчна клетка. Когато се използват в регенеративната медицина, при правилните условия, стволовите клетки имат способността да се размножават и трансформират в различни видове клетки, за да подпомогнат замяната на клетки, които са били увредени по някакъв начин. 

 

Стволовите клетки са в състояние да произвеждат протеинови вещества, които могат да помогнат на собствените възстановителни механизми на тялото в местата на увреждане на тъканите. 

 

Стволовите клетки са разположени на няколко места в тялото и ние ги запазваме през целия си живот в зряла възраст. Един от най-добрите източници на стволови клетки за терапевтична употреба обаче е кръвта от пъпната връв. Кръвта от пъпна връв е добре приета в световен мащаб като богат източник на особено мощни кръвообразуващи стволови клетки, известни като хематопоетични стволови клетки. 

 

Наличието на хемопоетични стволови клетки позволява трансплантациите на кръв от пъпна връв да се използват за лечение на редица видове рак на кръвта и костния мозък. Кръвта от пъпна връв съдържа и други видове клетки, включително мезенхимни стволови/стромални клетки, които са полезни в регенеративната медицина.

 

След раждането пъпната връв обикновено се изхвърля от здравния персонал, но запазването на кръвта от пъпната връв и получаването на стволови клетки е прост, неинвазивен процес, който по никакъв начин не оказва негативно влияние върху новороденото или майката.

 

Стволовите клетки от кръв от пъпна връв могат да се използват при трансплантации на стволови клетки, за да заменят болните клетки и да възстановят кръвта и имунната система на индивида. Доказано е, че те успешно помагат при лечението на няколко заболявания, включително имунна недостатъчност, кръвни заболявания като таласемия и сърповидно-клетъчна анемия и някои видове рак като левкемия и лимфом. По света са извършени над 40 000 трансплантации на кръв от пъпна връв.

 

Употребата на стволови клетки може да бъде автоложна, когато се използват собствените клетки на пациента, или алогенна, ако клетките са дарени от брат или сестра, родствен или несроден донор. В случай на алогенни донори, стволовите клетки трябва да са подходящи за пациента. Използването на автоложни или алогенни стволови клетки зависи много от състоянието, което се лекува, както и от наличието на клетки в банка.

 

Алогенните, включително стволови клетки от роднини, могат да се използват за подпомагане на лечението на определени генетични заболявания, за които е известно, че са в семейството и често се предават от поколение на поколение, като сърповидно-клетъчна анемия или таласемия. 

 

Автоложните стволови клетки могат да се използват за подпомагане на изграждането на имунната система след лечение, включващо химиотерапия.
 
Референции:

1. https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=cord-blood-banking-160-48
2. https://www.smartcells.com/stem-cells-at-birth-an-investment-for-life/
3. https://cells4life.com/stem-cell-storage-faqs/