Високото кръвно налягане може да се регистрира не само преди, но и по време на бременност. Тогава не се готори за хронична артериална хипертония, а за гестационна хипертония. (За повече информация относно лечение на хроничната хипертония по време на бременност можеш да прочетеш „Хронична артериална хипертония и бременност”.)


Гестационната хипертония се дефинира като увеличаване на артериалното кръвното налягане след 20-та гестационна седмица. Високото кръвно налягане по време на бременност уврежда както майчиния, така и феталния организъм. При по-нататъшно развитие и персистиране на артериалната хипертония може да се развие състояние, което се нарича прееклампсия


Прееклампсията представлява гестационна артериална хипертония заедно с едно от следните състояния:


 

1. Протеинурия - белтък в урината;

2. Едно или повече влошаващи състояния като например главоболие, задух, гадене, увеличени чернодробни ензими;

3. Едно или повече усложнения - например отлепване на плацента или остра бъбречна увреда. 


Значителна протеинурия по време на бременност означава повече от 0,3 грама в количеството събрано урина за 24 часа. Към такова измерване се прибягва след положителен резултат от обичайния скрининг за белтък в урината, който е тест-лентичката. 

 

NEWS_MORE_BOX


Причината за гестационната хиперотния и развитието на прееклампсия не е известна, Смята се, че тези състояния са последствие от активация на ендотелните клетки (клетки, тапициращи лумена на кръвоносните съдове). 


Тази еднотелна активация води до увреда на органите на бременната и тези на плода. Симптомите в началото са банални като главоболие или задух. Те, обаче, са израз на нарушения кръвен поток. Така може да се увреди черният дроб (повишени чернодробни ензими), бъбрека (повишен креатинин и протеинурия), кръвообразуването (намалено количество на кръвните плочици – тромбоцити). 


Прееклампсията излага на риск и плода с увеличаване на възможност за развитие на интраутеринна ретардация или олигоамнион (намалено количество околоплодна течност). 


Затова е важна профилактиката на всички тези усложнения. Стратегията се определя от рисковата група, в която попада бременната. В групата с висок риск попадат бременните над 40 години, с прееклампсия от предишна бременност, антифосфолипиден антитяло синдром или с многоплодна бременност и други. Групата с нисък риск за бременните, които не изпълняват дори един от дадените критерии. 


Профилактиката при бременни с нисък риск за развитие на прееклампсия е следната:

 

1. Прием на калций най-малко 1 грам на ден;

2. Преустановяване на приема на алкохола;

3. Леки аеробни упражнения до 30 минути на ден и движение;

4. Спиране на пушенето;

5. Прием на фолиева киселина минимум 3 месеца преди планувана концепция.


Както се разбира, това са общи препоръки, които да помогнат за безпроблемното износване на плода. 


Профилактиката на прееклампсията в групата с висок риск е:

 

1. Ниска доза на ацетилсалицилова киселина (75 мг), която започва да се пие преди 16-та гестационна седмица;

2. Прием на калций най-малко 1 грам на ден;

3. Почивка и редукция на стреса;

4. Аплициране на нискомолекулярен хепарин за превенция на тромбемболични инциденти;

5. Прием на магнезий и L-аргинин и общите препоръки от групата с нисък риск.