При нормален ход на раждането не се налага намеса, освен обезболяване според конкретния случай. Ръководене на раждането се налага при отклонения в нормалния ход на вагиналното раждане. Изчакването на спонтанната корекция на отклоненията е свързано с някои рискове за майката и плода.


Диагнозата на започналото раждане е от съществено значение за поведението на акушера!


Характеристика на контракциите на раждането:
    • Контракциите са на регулярни интервали;
    • Интервалите постепенно се скъсяват;
    • Интензитетът им се повишава;
    • Дискомфортът е локализиран в кръста и ниско в корема;
    • Шийката се скъсява и дилатира (установява се след преглед).
Характеристики на подготвителните контракции (контракции на Бракстон Хикс):
    • Контракциите са нерегулярни;
    • Интервалите са продължителни;
    • Интензитетът не се променя;
    • Дискомфортът е главно ниско в корема;
    • Дискомфортът отзвучава след обезболяване;
    • Шийката не се променя


 

Амниотомия

Прекаленото удължаване времетраенето на раждането или незапочването му продължително време след пукнат околоплоден мехур крият риск от инфекциозни усложнения.

 

Изкуствено пукване на околоплодния мехур се нарича амниотомия (латински – Amniotomia или Diruptio velamentorum ovi). След достигане на почти пълно (8-9 см) или пълно разкритие (10 см) на шийката, целостта на околоплодния мехур се явява препятствие за напредване на раждането. Спонтанното или изкуствено отваряне на околоплодния мехур при пълно разкритие се нарича навременно. Пукането на околоплодния мехур преди пълно разкритие или преди започване на раждането на термин се нарича преждевременно.

 

Целта на изкуственото преждевременно пукане на околоплодния мехур е:

 

 • Ускоряване на раждането чрез улеснена дилатация на шийката и слизане на главата (маточните контракции се засилват чрез главично-цервикален рефлекс);
 • Подобрява ефективноста на маточните контракции;
 • Потенциране действието на спазмо-аналгетиците;
 • Ефективно средство за индукция на раждането при благоприятен статус на маточната шийка.

 

За извършване на манипулацията се употребяват специални инструменти или приспособени – част от двузъбец или пинсета.

 

Амниотомията трябва да бъде строго индицирана и да се извършва при определени условия и техника:

 

 • Когато се достигне пълно разширение на шийката (задържане целостта на мехура след пълно разкрите крие риск от преждевременно отлепване на плацентата!);
 • Разкритието да не е по-малко от 4-5см!;
 • Главата трябва да е добре фискирана, при което има разграничение на предните и задните води;
 • Плосък или задебелен околоплоден мехур с липсваши предни води (води до нарушение на маточната активност);
 • Вторична родова слабост при напреднало разкритие (този ефект може да се очаква при разкрите по-голямо от 4-5см);
 • Хидрамнион;
 • Ниско прикрепена плацента или маргинална плацента превия (главата ще тампонира плацентата и донякъде се затварят кървящите съдове)
 • За ускоряване на раждането при застрашаващи живота на майката заболявания;
 • Като предварителна интервенция, за да могат да се извършат други интервенции: форцепс, вакуум, директна кардиотокография и др.
 • След амниотомия е задължителна аускултация на детските сърдечни тонове!

Какви могат да бъдат усложненията при амниотомия?

 •  Пролапс на пъпна връв (в 0,4% от случаите);
 •  Разкъсване на неразпозната placenta praevia или vasa praevia.

 

Ранната амниотомия не е подходяща при неблагоприятен цервикален статус, както и за индукция на бременност с недоносен плод!

 

Стимулация на родилната дейност

 

Целта е да се засилят и регулират маточните контракции по време на раждане.


Индикации:

 

 •  Слаба родилна дейност;
 •  Протрахиране на раждането;
 •  Задно-тилни и дефлексионни предлежания на плода;
 •  Поява на начални белези на фетално страдание на плода.

 

Най-често стимулацията се извършва с венозна капкова инфузия на Окситоцин в банка от 500 мл физиологичен разтвор. Преди да се започне стимулацията трябва да се установят причините за неефективната родилна дейност!


Условия за стимулация на раждането:

 

 •   Активна фаза на раждането, с отворен околоплоден мехур;
 •   След направена амниотомия се изчаква 1-2 часа за ефект от нея;
 •   Възможност за кардиотокографско наблюдение на плода.


Контраиндикации за стимулация на раждането:

 •  Данни за пелвиофетална несъвместимост и пелвиофетална диспропорция;
 •  Данни за асфиксия на плода в началните периоди на раждането.

 

Какви средства използваме за спазмолиза и обезболяване?

Невро-психичната реакция на болката може да направи раждащата неадекватна и некооперативна, в резултат на което да настъпят увреждания както за нея, така и за плода.


Основна етиологична причина за болката по време на раждането е изглаждането и дилатацията на маточната шийка. Целта на спазмолизата е да ускори и обезболи раждането чрез улеснение дилатацията на маточната шийка. За целта най-често използваните медикаменти са: Atropin, Antiallersine, Buscolysin, Papaverine, Allergosan, Lydol, Diazepam и други, приложени мускулно или венозно. Спазмоаналгетиците имат най-добър ефект в активната фаза на първи период на раждането – добра родилна дейност, изгладена шийка и разкритие поне 3-4 см.


При възможност за предпочитане е епидуралното обезболяване, което е показано при спастична шийка и силно болково усещане.