Резус факторът започва да се появява по повърхността на феталните червени клетки още след 38-мия ден след оплождането, а взаимодействието на кръвта между резус-положителен плод и резус-отрицателна майка оказва своето константно влияние. 


Първоначално отговорът на имунната система на бременната е бавен. Той представляват многоетапен процес на сенсибилизация и образуване на антитела срещу антигена на резус фактора за период понякога на повече от 6 месеца. Затова първата бременност остава неусложнена и детето се ражда здраво.


От друга страна, при всеки следващ епизод на майчино-фетален кръвоизлив води до светкавичен имунологичен отговор в рамките на няколко дни. Проблемът произлиза от това, че образуваните анитела IgG могат да преминат плацентарната бариера и да достигнат да кръвообращението на плода. Там взаимодействат с червените клетки и ги разрушават. Рискът от сенбилизиране на майчиния организъм в числа е следният: 1% възможност за образуване на антитела след раждането на първото дете, 7% след второто, 17% след третата бременност и 30% след шестото новородено. 


Разрушаването на червните кръвни клетки се означава като хемолиза и се манифестира с увеличаване на индиректния билирубин в циркулацията на плода, а после и в околоплодната течност. 


Намаленият брой на еритроцитите компенсаторно стимулира образуването на нови такива от черния дроб и далака на плода. Разрушените фрагмените от клетки се затлачват по съдовата мрежа на черния дроб, нарушават функцията му и създават условия за развитие на портална хипертония. 


Същото се случва в малките кръвоносни съдове на плацентата. Тя става оточна и обменната й функция се нарушава. Така, циркулаторната обстукция в черния дроб и оточноста на плацентата намаляват перфузията в тези органи и се развива асцит в плода (събира се течност в коремната кухина).


Основните характеристики на резус несъвместимостта и разтието на хемолитична болест са хепатомегалията при плода (увеличения черен дроб), задебелената плацента и полихидрамниона (увеличено количество околоплодна течност). След това се засяга и помпената функция на сърцето, а увредата на черния дроб води до намаляване на протеинната съставка в кръва и се развива генерализиран хидропс на плода. 


Цялата тази ситуация може да бъде избегната. Същност резус несъвместимостта е една от малкото причини за аборт, раждане на мъртъв плод или усложнена бременност, която е абсолютно предотвратима, защото съществува ефективна профилактика. 

 

NEWS_MORE_BOX


Профилактиката се състои в приложението на анти-D Ig имуноглобулин вътремускулно след раждане на резус-положитено дете от резус-отрицателна майка. Предпочитаното място за апликация е рамото (делтоидния мускул), защото в глутеалния регион (дупето) често се нацелва подкожната тъкан и абсорбцията се удължава. 


Приложението на имуноглобулина би следвало да става в пръвите 72 часа след раждането. Ако по някаква причина, профилактиката не се осъществи в този период от време, се смята, че до 10-ия ден от раждането също може донякъде да защити от резус несъвместимост при следваща бременност.

 
Същата схема за профилактика би трябвало да се прилага и при спонтанен или аборт по медицински причини , а също и ектопична бремнност, след 12-тата гестационна седмица при резус-отрицателна жена. При заплашващ аборт след 12-та гестационна седмица кървенето е рисков фактор за смесване на майчината кръв и тази на плода. Затова имуноглобулинът трябва да се дава на интервали от 6 седмици, докато кървенето спре.