Нерядко ревматоидният артрит (РА) засяга и млади жени в репродуктивна възраст. Благодарение на напредъка в терапията все повече и повече от тези пациентки обмислят и пристъпват към бременност. В тези случаи е необходима добра съвместна работа между ревматолога и акушер-гинеколога. При всички положения е силно препоръчително ревматоидната болест да е под добър контрол към момента на забременяването, въпреки наблюденията, че болестта търпи подобрение в 75% от бременностите още през първия триместър. Въпреки това, твърде често болестта се реактивира известно време след раждането, което налага пациентката задължително да провежда редовни профилактични прегледи, дори и при изчезване на симптомите. Междувременно, важно е да се знае, че отсъстват данни за негативно влияние на самия ревматоиден артрит върху развитието на бременността, както и че съществуват медикаменти, които могат да се приемат по време на бременността и кърменето.


Ревматоиден артрит и бременност

Установено е, че ревматоидният артрит засяга около 1 до 2% от популацията и се среща до 3 пъти по-често при жените.Фертилитетът, или способността за зачеване на дете, у пациентките с ревматоиден артрит е била обект на множество ретроспективни проучвания. Данните говорят, че при пациентките по-сериозната степен на безплодие не се дължи на понижен фертилитет, а на друг феномен – значимо по-ниска честота на интимните контакти, което се обяснява с негативния ефект на заболяването и болките, които причинява.


Изследванията още не са открили негативна връзка между ревматоидния артрит и неблагоприятно развитие на бременността, каквото би могло да бъде – спонтанен аборт, ниско тегло на детето при раждане или прееклампсия и др.


Не на последно място, пред жената седи и въпросът какъв е рискът за това нейното дете също да бъде засегнато от ревматоиден артрит? Вярно е, че съществуват и генетични компоненти в заболяването, но то все пак остава многофакторно обусловено и не се открива значим риск, който да направи репродукцията непрепоръчителна.


Влияние на бременността върху заболяването

Значимото подобрение на симптомите при голяма част от пациентките по време на бременност е декларирано в официалната литература още през 1938 г. и е потвърдено от множеството широкообхватни проучвания от тогава насам. Този феномен не е установено да е асоцииран с наличието на ревматоиден фактор, възраст, функционален клас на пациентката или продължителността, от която тя е с ревматоиден артрит. Силно вероятно е, при регистрирано подобрение по време на първа бременност, то да се повтори и при евентуални следващи бременности.


Подобрението се дължи  на изменения цитокинов профил по време на бременност с повишаване отговора на Т-хелперните лимфоцити от 2-ри тип.


В периода след раждането обаче съществува повишен риск от прогресия на заболяването, както при пациентките, претърпели подобрение, така и при останалите. В 98% от случаите симптомите се появяват наново до края на четвъртия месец след раждането. Подобно завръщане на оплакванията е описано и след проведени аборти.


Нещо повече, наблюденията показват, че кърменето повишава риска от възвръщане на ревматоиден артрит, поради повишените нива на пролактин, но това се случва най-често след първото раждане (и кърмене) и при пациентките, които са с генетичен профил HLA-DRB1.


Към днешна дата отсъстват данни бременността и раждането да имат негативно влияние върху прогнозата и развитието на ревматоиден артрит у жената в хода на живота ѝ; същото се отнася и за продължителния прием на контрацептиви.


Изключително важно е, при редовна терапия с медикаменти, които биха могли да увредят плода, семейното планиране да предвижда подходяща контрацепция, която да не позволи забременяване. Последното е нужно да бъде не спонтанно, а планирано, с взимане предвид контрола над болестта и евентуална корекция в терапията за дълъг предварителен период от време.


Библиография:
Nelson JL, Østensen M. Pregnancy and rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 1997
Barrett JH, Brennan P, Fiddler M, Breast-feeding and post-partum relapse in women with rheumatoid and inflammatory arthritis. Arthritis Rheum 2000