1. Какво се случва след фертилизацията?

Продуктът на фертилизацията в първите две седмици се нарича яйце. В него  започват делителни процеси, протичащи поетапно. Още след първото делене опашката на сперматозоида остава в една от клетките, наречени бластомери.

Имплантацията на оплоденто яйце става около  8-10 ден след оплождането. Преди това външната обвивка – zona pellucidа (блесятяща обвивка) изчезва. Открива се отдолу разположен слой от клетки. Той съдържа специални протеолитични ензими, които разтапят лигавицата на матката - ендометриум, и оплоденото яйце навлиза в нея. Влизайки в контакт с майчините тъкани яйцето получава хранителен материал за  своето развитие.

Оплодената яйцеклетка се имплантира  там, където губи блестящата си обвивка. Ако това се случи в маточната тръба или коремната кухина, се развива съответно тубарна или абдоминална бременност.
 

2. Какви промени настъпват в ендометриума след оплождането?


При налична бременност маточната лигавица претърпява характерни за нея промени. Тя набъбва и в нея се сформират овални или многоъгълни клетки – децидуални, които обхващат отвсякъде плодното яйце. Жълтото тяло, образувано след спукването на Граафовия фоликул, се превръща в жълто тяло на бременността.


На ендометриума се различват два слоя – повърхностен  и дълбок. Повърхностният е съставен от сочни децидуални клетки, а дълбокият – от съединителнотъканни клетки, в които се наблюдава децидуална реакция. Големи промени тук претърпяват жлезистите елементи – лументът им се разраства мехурообразно, епителът им нараства папилообразно към вътрешността на жлезите. На това се дължи задебеляването на маточната лигавица.

NEWS_MORE_BOXЯйцеклетката се имплантира в повърхностния слой на ендометриума. Мястото е маркирано  като изпъкналост  спрямо околната лигавица.

От децидуалните клетки, намиращи се под яйцето, по-късно се образува плацентата.
Яйцето, достигнало трета гестационна седмица, се нарича ембрион. След девета гестационна седмица ембрионът се нарича плод.
 

3. Плацента

Плацентата е връзката на майката с плода. Чрез нея до него се доставят необходимите за развитието му хранителни вещества и кислород и се отстраняват отпадните продукти.

От четвърти месец на бременността плацентата е напълно развита. Тя има кръгловата форма и маса около 500 грама. Дебелина й е 3-4 см, а диаметърът - около 15-16 см. При сифилис и диабет плацентата може да бъде с по-големи размери, а при хипертония и бъбречни заболявания – с по-малки. Формата и размерът й имат клинична стойност за протичането на бременността и в някои случаи могат да бъдат причина за усложнения. Тя има кръгловата форма при прикрепването си на предната или задна маточна стена. При прикрепване в зоната на тубарните ъгли се състои от два или повече лоба. При нормално състояние никъде в плацената няма участък, в който майчина кръв да преминава във плода и обратното.

Плацентата има две повърхности – едната, обърната към майката, а другата - обърната към плода (фетална). Майчината повърхност е разделена на кръгловата сегменти, наречени котиледони.

Плацентата е твърде пропусклива за редица химични вещества, които преминават в плода – токсични химични съединения, никотин, алкохол, някой антибиотици.
 

4. Пъпна връв

Пъпната връв се прикрепва към феталната повърхност на плацентата. Дължината й варира от 30 до 100 см, дебелината й – от 1,5 до 2,5 см. Изградена е от специфична тъкан – вартониева пихтия. През пъпната връз преминават две артерии и една вена. Наличието само на една артерия се счита за патологично състояние. Това често се съчетава и с други аномалии. Кръвоносните съдове за защитени от механична увреда чрез вартониевата пихтия.

Обичайно пъпната връв е усукана, което се дължи на движенията на плода в ранните срокове на бременността. Това й предава по-голяма резистентност на натиск и опъване. Около кръвоносните съдове са разположени нервни влакна, чието притискане през бремеността е причина за промени в сърдечната дейност на плода.
 

5. Околоплодна течност и околоплодни обвивки

Околоплодната течност е жълтеникаво оцветена. Тя се състой от протеини, въглехидрати, липиди, електролити, урея, креатинин, пикочна киселина и др. Обемът й в 38 гестационна седмица е около 1000-1500 мл. След този срок  количеството й  започва да намалява.

Установено е, че плодът поглъща околоплодна течност и едновременно с това уринира в околоплодния сак. За 24 часа той поглъща около 500 мл.

Околоплодната течност има някои важни функции: предоставя среда за движение на плода, омекотява механичните въздействия през коремната стена върху бременната, предпазва пъпната връв от притискане, осигурява оптимална темепература на плода, подпомага родилния процес.

Околоплодните ципи са амнион и хорион. Амнионът покрива пъпната връв, плацентата и останалата вътрешна част от ендометриума. Лишена е от кръвоносни и лимфни съдове, както и от нервни окончания. Фукцията му е да секретира околоплодна течност.

Хорионът е прикрепен е към амниона чрез рехава съединителна тъкан. Лишен е също от кръвоносни и лимфни съдове, както и от неврни окончания.