Жените, които са бременни за първи път често имат проблеми с това да различат действителните контракции от контракциите на Бракстън-Хикс. Контракциите на Бракстън-Хикс са подготвителни контракции. Те се появяват след 26 гестационна седмица. Изпитването на контракции по-рано налага консултация с проследяващия бременността лекар задължително за установяване на състоянието и предприемане на необходимата терапия. Появата на контракциите Бракстън-Хикс след този срок е нормално явление. Те не са свързани с раждането, а както сочи името им "изпитват" готовността на организма и матката, поддържат тонуса им и ги подготвят за предстоящото изпитание по отделяне на бебето от майката. Разграничаването на подготвителните контракции и контракциите при раждането е важно.
 
Като цяло важи правилото, че ако бъдещата майка след този срок има колебания дали са налице истински контракции, значи не са.При някои жени подготвителните контракции са слабо изявени и отминават бързо, докато при други те представляват голямо натоварване. Има две основни разлики между контракциите на бременността и истинските такива и те са:
  • Подготвителните контракции или контракциите на Бракстън-Хикс са нерегулярни, тоест те не са през равни интервали и нямат еднакъв интензитет.
  • Подготвителните контракции отшумяват или отслабват, когато бременната стане или просто се раздвижи за разлика от истинските контракции, които се усилват в такива ситуации.
NEWS_MORE_BOX

 

Особености на контракциите, известяващи началото на раждането:

 


Контракциите, известяващи началото на раждането,  продължават най-малко 30 секунди!

 
Те са през определен период и са болезнени, не намаляват при движение, а по-скоро се усилват. Обикновено траят между 30 и 60 секунди и настъпват в интервал между 5 и 20 минути. По време на раждането контракциите траят между 60  и 90 секунди, при което паузите траят от 2 до 4 минути.
 

По време на контракциите за раждане се изпитва болка, подобна на менструалната или болка в кръста.

 
Първоначално болката по време на контракцията се усеща като спазъм по време на менструация. Някои жени чувстват продължителна болка в ниската част на гърба. Едновремено с това бременните усещат втвърдяване на матката, което отслабва не след дълго.
 
Контракциите не се засилват последователно. Нормално е една силна контракция да е последвана от по-слаба.
 
При първораждащи периодът от началото на истинските контракции до изгонването на плода трае между 12 и 15 часа. При следващи раждания той се съкращава до около 7 часа. Ако при раждащи за първи път продължи повече от 12 часа, а при многораждали повече от 9 часа, акушер-гинекологът би следвало да установи причината за забавянето и при нужда да приложи методи, било то медикаментозни или оперативни, за ускоряване на родоразрешението.