Вторият период на раждането е изгонването на плода от матката. Той започва от момента на пълно разширение на цервикалния канал и завършва с раждането на бебето.

 

Обикновено околоплодният мехур се пука спонтанно при разширение 4-5 см, което е съпроводено с изтичане на околоплодни води. Следва период на разреждане на маточните контракции и спад в интензитета им. Причина за това е, че след намаляване на обема на плодния сак матката се нуждае от време – около 20-30 минути, през което мускулатурата й се адаптира.


 

След изглаждането на маточната шийка следващото препятствие за раждането на плода е тазовата мускулатура. Съпротивата, която тя оказва, е по-изразена при първескини и особено при жени, занимаващи се активно със спорт и/или физическа работа. При тези родилки пероидът на изгонване на плода може да протече по-продължително.

 

Предлежащата част на плода навлиза дълбоко в таза и започва да притиска и разпъва мекият родилен път – влагалището и мускулатурата на тазовото дъно. Появява се чувство за напън, което родилката асоциира с чувство за необходимост от дефекация (изхождане). Натискът върху тазовото дъно рефлекторно предизвиква съкращение на коремната мускулатура и диафрагманата, подпомагащо раждането на бебето.

 

На какво се дължи болката по време на раждане?

 

Предлежащата плодна част, спускайки се в малкия таз, притиска съседно разположени нервни структури и предизвиква болки в кръста и по дължината на долните крайници. Също така спускането на плода засилва напъните, които са основната изгонваща сила. Само маточните контракции не са достатъчни за завършване на раждането.

 

Как се напъва при раждане?

 

Родилката взема активно участие в този период на раждането. От съществено значение е тя да знае правилната техника за напъване, което се извършва само по време на контракция. Жената поема дълбоко въздух, затваря уста и напъва силно ниско долу в корема. Важно е да държи краката си широко разтворени, свити в тазобедрените стави и коленете – така “отваря” диаметрите на таза и подпомага изгонването на плода.

 

NEWS_MORE_BOX

Чувството за напън започва малко след началото на контракцията и съвпада с началото на разтягане на тазовата мускулатура. В рамките на една контракция жената напъва два до три пъти. За по-голямо удобство на бъдещата майка съвременните акушерски столове са снабдени с ръкохватки за фиксиране на ръцете, което има отношение към извършването на ефективен напън.

 

Напредването на предлежащата част в родилния канал притиска ануса, който се разширява и остава отворен – “зеещ”. По време на напъните предлежащата част започва да се показва през входа на влагалището, а след преминаването им – се връща назад. Това се нарича врязване на плода. Връщайки се назад плодната част не достига изходното положение, което е имала в началото на предишната контракция – запазва известен аванс.

 

С напредване на раждането плодът става видим и между контракциите – предлежащата му част прорязва. Няколко напъна след това раждането завършва.

 

Каква е продължителността на втори период?

 

Продължителността на втори период на раждането е различна и зависи от паритета (броя раждания) на жената. При първораждащи изгонването на плода трае 60-90 минути, а при многораждали – между 30 и 60 минути. По-малката продължителност при многораждали се обяснява с повишената разтегливост на тъканите на тазовото дъно. След първо раждане се получават малки разкъсвания, които улесняват всяко следващо.