Третият етап на раждането (раждането на плацентата) невинаги протича гладко. Поради различни причини плацентата не се отделя напълно от маточната стена, разкъсва се и в кухината на матката остават части от нея. Задържаната плацентарна част пречи на доброто контрахиране на матката, повишава кръвозагубата и създава условия за развитие на инфекция, често със сериозни последствия. За да се избегнат тези усложнения в акушерството задължително се спазва правилото за внимателен оглед за целостта на плацентата след раждането й.

 

Задържаните плацентарни части могат да бъдат екстрахирани (извадени) чрез два метода – мануална или инструментална ревизия на маточната кухина. Поради болезнеността на манипулациите те се извършват под анестезия.


 

1. Мануална ревизия на маточната кухина

Мануалната ревизия е метод, при който операторът изважда плацентарните части и плодни ципи чрез ръката си. Процедурата се извършва при съмнение за разкъсване на плацентата след раждането й.

 

Пациентката е легнала по гръб в гинекологично положение. Извършва се дезинфекция на външните полови органи и влагалището. Операторът облича ръката, с която ще манипулира, в стерилна ръкавица, дълга до над лакътя. Внимателно я въвежда във влагалището, а след това - и в матката, ако е възможно. В някой случаи опериращият въвежда в маточната кухина само два от пръстите си. Инспектира се внимателно цялата вътрешност на матката, особено мястото, на което е била закрепена плацентата. Наличните задържани плацентарни части се отстраняват.

 

Поради условията, в които се извършва манипулацията, съществува възможност от развитие на инфекция. Това налага включването на антибиотична профилактика.

 

Предимствата на мануалната екстракция през инструменталната ревизия са две – изпълнява се технически по-лесно и подлага родилката на по-малък риск от “престъргване” на маточната лигавица и перфорация на матката.

 

NEWS_MORE_BOX

2. Инструментална ревизия на маточната кухина

 

Инструменталната ревизия е метод, при който с помощта на специални инструменти се извършва изваждането на задържаните плацентарни части. Може да се приложи самостоятелно или след мануална ревизия. Задължително е извършването й при дифузно разкъсана плацента или при изваждането на плацентата на части.

 

Предимставата на метода пред мануалната ревизия е възможността да се извадят и най-малките задържани и прилепнали плодни ципи, като рискът от инфекция е минимален.

 

Техниката на инструменталната ревизия е сходна с тази на абразиото. Жената е в гинекологично положение. Извършва се дезинфекция на външните полови органи и влагалището. Пикочният мехур и ректума са предварително изпразнени.

 

Матката се привежда в контракция чрез медикаментозно повлияване. Поставят се влагалищни клампи. Маточната шийка се захваща чрез специални инструменти и се издърпва напред. Ревизията на кухината се извършва с широка кюрета. Последователно се почистват маточният фундус и роговете, предна и задна маточна стена, ляв и десен кант. След почистването матката се контрахира добре и кървенето спира.

 

Инструменталната маточна ревизия не е безобидна процедура. Трябва да се спазват правилата за асептика и антисептика поради риск от възникване на инфекция. Манипулацията трябва да се извършва прецизно и внимателно, за да не се наруши целостта на матката – да се префорира, “Престъргването” на маточната лигавица е причина за сраствания на маточната кухина и аменорея – синдром на Ашерман.