Цезаровото сечение е акушерска операция, която се прилага рутинно при голям брой бременни жени по света. Във Великобритания една от пет жени ражда чрез цезарово сечение, като половината от случаите са планови операции, а останалите в условия на спешност. Много жени имат повече от едно прекарано цезарово сечение. Поведението по отношение на раждането при жени, които са имали предишно цезарово сечение е обект на обсъждане повече от 100 години. Основните въпроси, които възникават са колко време е минало от предишното цезаровото сечение, какво е наложило извършването му и какъв начин на раждане да се предприеме при последващата бременност - повторно цезарово сечение или опит за вагинално раждане.

 

1. Преди да се вземе решение за начина на раждане при последващата бременност има редица фактори, които трябва да бъдат взети под внимание:


 

 • Каква е причината за предишното цезарово сечение и присъства ли тя  през настоящата бременност. Ако индикациите за предишното цезарово сечение все още са налице, по-сигурният начин за раждане е извършването на повторно цезарово сечение.
 • Има ли предишно вагинално раждане;
 • Имало ли е усложнения при предишното раждане;
 • Какъв вид е разрезът на матката при предишното цезарово сечение;
 • Има ли усложнения през настоящата бременност;
 • Колко деца планира жената в бъдеще – рисковете за майката и плода нарастват с броя на извършените цезарови сечения.

 

2. При опит за вагинално раждане след цезарово сечение пациентите трябва да са информирани, че е възможно раждането да завърши спонтанно, но при нужда и оперативно – с помощта на вакуум-екстрактор или форцепс. Подходящи за такъв опит са пациенти, при които последвашата бременност е настъпила поне 6 месеца след предишното цезарово сечение. Успешното вагинално раждане след прекарано цезарово сечение има редица предимства:

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

 • Увеличава се шансът за успешно вагинално раждане при бъдещи бременности;
 • Възстановяването е много по-бързо след вагинално раждане;
 • Блоничният престой е по-кратък;
 • Контактът с новороденото е много по-лесен и кърменето е по-успешно;
 • Избягват се рисковете от повторна операция;
 • Белодробната адаптация на новороденото е по-добра.

 

Разбира се, има и рискове, които трябва да се познават и да се обсъждат при взимането на решение за вагинално раждане след цезарово сечение:

 

 • Понякога се налага да се премине към спешно цезарово сечение по време на раждането. Наблюдава се в около 25% от всички случаи.
 • Разкъсване на матката на мястото на предишния разрез( руптура) -  наблюдава се при 1 от 200 жени.
 • Възможно е да се наложи оперативно вагинално раждане - вакуум-екстрактор или форцепс.


Понякога опит за вагинално раждане след прекарано цезарово сечение не се препоръчва:

 • При три или повече предхождащи цезарови сечения;
 • При руптура на матката при предишно раждане;
 • При предишно „класическо” цезарово сечение т.е. при което разрезът на матката е високо в тялото на матката;
 • Наличие на усложнения на бременността, при които вагинално раждане не се препоръчва.

 

3. От друга страна планираното повторно цезарово сечение също има ползи и рискове. Рискът от руптура на матката е по-малък (1 на 1000), избягват се рисковете от вагиналното раждане, както и раждането е планирано т.е. знае се датата на която жената ще роди. Недостатъцие при този избор включват:

 • Повторната операция обичайно е по-сложна, отнема повече време и рискът от увреждане на съседните органи (пикочен мехур и дебело черво) е по-голям.
 • Възможни са усложнения - инфекция на раната, нужда от кръвопреливане, възникване тромбоза и емболия;
 • Възстановяването е по-дълго;
 • Плацентата може да врастне в резреза от предишното секцио ( плацента акрета), което да затрудни отделянето и и да наложи хистеректомия( отстраняване на матката).
 • Между 4 и 5 % от новородените след планово цезарово сечение изпитват временни дихателни затруднения, спрямо 2-3% след вагинално раждане.

 

4. В заключение може да се направят важни изводи:

 

 • При здрави жени и двата метода за раждане – повторно планово цезарово сечение и вагинално раждане носят много малки рискове както за майката, така и за плода.
 • 3 от 4 жени след прекарано цезарово сечение имат успех при опит за вагинално раждане при следващата си бременност.
 • 9 от 10 жени имат успех при вагинално раждане след прекарано цезарово сечение ако някога са имали и вагинално раждане.
 • Вагиналното раждане носи по-малко рискове при следващите вагинални раждания, докато след цезарово сечение последващите бременности са с повече усложнения.
 • Повечето жени, които раждат чрез планово цезарово сечение се възстановяват добре и имат здрави деца, но им отнема повече време да се върнат към обичайния начин на живот.