Седалищното предлежание спада към надлъжните положения на плода. Наблюдава се в около 3-4% от всички раждания към и на термин при едноплодна бременност.

 

Видове седалищно предлежание


Взаимоотношението между отделните части на седалището и долните крайници определят категориите седалищно предлежание:

 • Чисто седалищно предлежание – краката са свити в тазобедрените стави и разгънати в коленните стави, плътно притиснати към корема на плода. По този начин стъпалата лежат в непосредствена близост до главата. Това е най-често срещаното предлежание от всички раждания (60-80%);
 • Седалищно краково;
 • Краково стъпално предлежание;
 • Коленно предлежание.

 

Какви могат да бъдат причините?

 

 • Недоносеност;
 • Многоплодна бременност;
 • Неправилно положение на плацентата;
 • Аномалии на плода;
 • Патология на околоплодната течност (олигохидрамнион, полихидрамнион);
 • Мултипаритет, т.е. многоплодна бременност (предвид прекомерното преразтягане на предна коремна стена и преразтегнатата маточна мускулатура);
 • Вродени аномалии на матката;
 • Тумори на матката;
 • Тесен таз.

 

Диагнозата се поставя въз основа на анамнестичнни данни, външна палпация на корема (прийоми на Леополд), вагинално и ултразвуковото изследване. Грижите и проследяването на бременността при седалищно предлежание на плода не се различават от това при най-често срещания вид предлежание – главичното.

 

Поставянето на диагноза седалищно предлежание винаги трябва да е със сигурност, а не с вероятност, тъй като грешките имат лоши последствия за плода!

 

Механизмът на раждане при седалищно предлежание се различава съществено от този при главично. По протежение на родилния път спускането на предлежащата част на плода – седалището става по-бавно в сравнение с раждането в главично предлежание. При плод в главично предлежание след раждането на главата, която е най-едрата част на плода, раждането на тялото и седалището става без особени затруднения. В обратния случай – плод в седалищно предлежание, най-едрата част – главата на плода предстои да се роди за няколко минути, без да е конфигурирана, и да премине през недилатираното тазово дъно последна. Това повишава риска от хипоксия на плода и повишава честотата на родовия травматизъм (тежки разкъсвания на мекия родилен път и перинеум) за майката.

 

Принципи за водене на раждане в седалищно предлежание

Всяка нормално протичаща бременност с плод в седалищно предлежание се хоспитализира 7-10 дни преди термин, за да се оценят възможностите и да се определи начина на родоразрешение. Да – раждането на плод в седалищно предлежание е напълно възможно при нормално протекла бременност и наличие на нужните условия за протичането му. Изисква се обаче и опит от страна на водещия раждането акушер.

 

Най-честите усложнения при вагинално раждане при седалищно предлежание са родилна травма на плода и обширни разкъсвания на мекия родилен път на родилката, особено на маточна шийка и перинеум.

 

Преди да се започне вагинално раждане трябва да се изяснят следните факти:

 

 • Наличие на съответствие между таза и плода;
 • Ултразвукови измервания на плода, оценка на теглото на плода;
 • Пелвиметрия (измерване на таза на родилката);
 • Феталната глава трябва да е във флексия във всички случаи, при които се планира вагинално раждане. Това се уточнява с ехографско изследване.

 

Все пак, напоследък бременностите с плод в седалищно предлежание най-често завършват с родоразрешение чрез Цезарово сечение. Случаите, при които се очаква затруднено вагинално раждане при седалищно предлежание или при отклонения от нормалния биомеханизъм на раждането и се препоръчва родоразрешение по оперативен път са:

 

 • Едър плод;
 • Всяка степен на стеснение или промяна на формата на таза;
 • Хиперекстензия на главата на плода
 • Всички случаи, при които е индицирано раждане от страна на майката или плода при липса на спонтанна родова дейност;
 • Различни форми на маточна дистокия;
 • Седалищно-краково предлежание;
 • Тежка интраутеринна ретардация на плода;
 • Телесна маса на плода под 2000 г и над 3600 г;
 • Анамнестични данни за предхождащо усложнено, травматично раждане;
 • Неблагоприятен цервикален статус – много плътна, ригидна маточна шийка;
 • Възрастни първескини над 35 години;
 • Обезитас, диабет, прееклампсия, преносеност.