Вторият период на раждането се означава като период на изгонване на плода. Този етап започва след като разширението на маточната шийка достигне 10 см. и завършва с раждането на плода. Раждането при всяка жена протича спрямо особеностите на нейния организъм. При първескини, този период може да продължи около 2 часа, а при многораждали жени да е скъсен и да протече за около 45 минути.
 
През втория период предлежащата част на плода, която най-често е главичката на плода се спуска и оказва натиск върху тъканите, които изграждат мекия родов канал на жената. При всяка жена еластичността на тъканите е различна и това е предпоставка разтягането им да е индивидуално и съответно да има различна продължителност. Големината на плода също оказва въздействие върху периода на изгонване на плода. Основна изгонваща сила, която води този период са маточните контракции.
 
Маточните контракции са съкращения на мускулатурата намираща се в маточната стена. По време на тях налягането в маточната кухина се повишава. След спукване на околоплодния мехур и спускане на плода ниско в таза тяхната сила и продължителност се изменят. За да се увеличи тяхната ефективност през този период освен маточната мускулатура се включват и мускулите на предната коремна стена и диафрагмата.
 
Спускането на плода ниско в таза води до усещане за напън у жената. Последователно през този период се раждат главата на плода, раменете и тялото му. Тъй като раждането на главата е разширило меките родови пътища останалите части на плода се раждат значително по-бързо.

 

„Прорязване” и „врязване” на плода по време на раждане

 
Разликата в тези понятия в процеса на раждане на главичката на плода се определя от последователното разтягане и спускане на предлежащата част през влагалището. По време на всяка контракция главата на плода се спуска все по-ниско, в периода между съкращенията се връща в известна степен нагоре. Така достигайки изхода на таза главата на плода се „врязва” тоест по време на контракция се вижда. „Прорязвайки” предлежащата част не се скрива след прекратяване на контракцията, а остава видима през rima pudendi.
 
NEWS_MORE_BOX

Епизиотомия по време на раждане


 
Натискът който плода оказва върху меките родови пътища на жената е много голям по време на раждане и може да доведе до разкъсвания. За да се избегнат, раждането може да се подпомогне чрез епизиотомия. Разрезът при тази манипулация се прави обикновено в дясно от срединната линия на перинеума и дължината му е около 4 см. След израждане на плода перинеума се зашива. По този начин възстановяването на жената е по-бързо и по-леко в сравнение ако спонтанно настъпи разкъсване на меките родилни пътища.
 

Значение на предлежанието на плода за протичане на раждането

 
През последния месец от бременността, плода обикновено нараства и изпълва маточната кухина. Завъртането му преди раждането може да настъпи и през последните седмици. Частта която е разположена към изхода на таза и която е водеща се означава като предлежаща част на плода. Най-честото предлежание при естествено раждане се означава като типично – предно-тилно предлежание. Главата е водеща и е обърната с тила наляво.
 
Атипични са тези предлежания, при които раждането на плода също може да се осъществи по естествен път и без риск за плода и майката. Ако раждането не може да се осъществи по естествен път тъй като риска е голям, предлежанието се означава като патологично.
 
С раждането на плода завършва вторият етап на раждането. През последния, трети период настъпва раждане на плацентата.