Бременността е период, по време на който в майчиния организъм настъпват множество адаптационни промени за развитието на плода. Въпреки че ембрионът, а по-късно – фетусът, е добре защитен в маточната кухина, съществуват рискови фактори и периоди от бременността, които могат да доведат до аномалии в развитието му. Бременността, която трае 40 гестационни седмициq се разделя на три триместъра:

  • Първи триместър – от 1 до 13 г.с.;
  • Втори триместър – 14-27 г.с.;
  • Трети триместър – 28-40 г.с.

Най-съществени промени и развитие настъпват през първия триместър от бременността. Тогава се осъществява т.нар. органогенеза, по време на която се формират всички органи и системи на бъдещия организъм. По тази причина първи триместър от бременността е най-рисков откъм действието на различни външни или вътрешни фактори и по време на него могат да настъпят и някои от усложненията на бременността, сред които е спонтанният аборт.

 


Според последни данни с термина аборт се означава спонтанно или предизвикано изхвърляне на плодното яйце преди 26 г.с. или на плод с тегло под 800 грама. Спонтанните аборти от своя страна могат да се разделят на ранни и късни. Като ранни се определят тези спонтанни аборти, протичащи едноетапно до 12 г.с., като те също могат да бъдат подразделени на няколко типа:

  • Преембрионален – преди 5 г.с.;
  • Ембрионален – 5-10 г.с.;
  • Фетален – след 11 г.с.

Причините за настъпване на ранни спонтанни аборти са доста разнообразни и могат да бъдат разделени в няколко групи. За най-честа причина се приемат дефекти в плодното яйце – различни хромозомни структурни и бройни аномалии, които са несъвместими с живота.

Сред причините, които могат да доведат до спонтанен аборт, са:

 

1. Причини отстрана на майката – тук се отнасят придружаващи заболявания като инсулинова резистентност, диабет, заболявания на щитовидната жлеза (хипо- или хипертиреоидизъм), прогестеронова недостатъчност, тромбофилии; възраст на майката; аномалии на матката – маточна хипоплазия, двурога матка, синдром на Ашерман; инфекциозни заболявания – рубеола, херпес симплекс вирус, цитомегаловирус, Ебщайн-бар вирус и др.;

 

2. Причини отстрана на бащата – хромозомни транслокации в сперматозоидите, които водят до достигане на некачествен материал до яйцеклетката;

 

3. Причини отстрана на плодното яйце – хромозомни аномалии, които могат да се разделят на структурни и бройни. От бройните по-чести са тризомиите;

 

4. Фактори отстрана на околната среда – тук се отнасят вредни навици като тютюнопушене, прием на алкохол, прием на медикаменти, действие на физични и химични агенти и др.

 

Ранните аборти според етапа, на който се намират могат да се разделят на няколко групи, които протичат и с характерната за всеки тип симптоматика. Заплашващният аборт (abortus imminens) е началният стадий на ранен аборт, който клинично се проявява с умерене кървене и дискомфорт подобед на този при менструация. Няма промяна в статуса на маточната шийка и матката отговаря на срока на бременността. Състоянието е обратимо и в повечето от случаите отзвучава.

 

Започващ аборт (abortus incipiens) е следващият стадий, който се характеризира със засилващо се кръвотечение и болков синдром, отваряне на цервикалния канал и матка, отговаряща на срока на бременността. Следващите стадии на аборт са прогредиентен аборт (abortus progrediens), инкомплетен (abortus incompletes), комплетен (abortus completus) и задържан аборт (missed abortion).

 

При задържан аборт статусът на маточната шийка не е променен, но матката не отговаря на срока на бременността и плодът е спрял развитието си. При този тип аборт могат да настъпят нарушения в коагулацията на майката, тъй като при по-продължително задържане от нежиснеспособното плодно яйце се отделят субтанции – тромбопластини. Те могат да са причина за развитието на т.нар. дисеминирана интравазална коагулопатия (ДИК).

 

Най-характерният признак на заплашващ и започващ аборт е маточното кървене. Независимо от неговото количество, появата му е алармиращ знак за посещение при проследяващия лекар. Лечение и запазване на бременността е възможно само в стадиите на заплашващ и започващ аборт. В тези случаи се препоръчва спазване на постелен режим, прилагане на прогестеронови препарати, спазмолитици, витамини от група А, Е, Ц, фолиева киселина.

 

При следващите стадиr на спонтанен аборт се налага прекъсване на бременността медикаментозно, чрез простагландини, или оперативно – чрез дилатация и кюретаж.

 

Ранните спонтанни аборти са мултифакторни състояния, които протичат с кървене и болка като основни симптоми. При повтарящи се спонтанни аборти трябва да се търси подлежаща причина за развитието им и да се приложи необходимото лечение преди повторно забременяване.