Възможностите за лечение на бременни жени зависят от стадия на заболяването и гестационната възраст на плода. Използват се три вида стандартно лечение.

 

Оперативно -  при повечето бременни жени се прибягва към оперативно отстраняване на засегнатата гърда. Някои лимфни възли под мишницата могат да бъдат премахнати, за да се изследват за наличие на метастази.


 

Модифицираната радикална мастектомия е методът, който се използва най-често в световен мащаб при бременни жени. При тази хирургична интервенция се отстранява цялата гърда, засегната от тумор, много от лимфните възли под мишницата, лигавицата над гръдните мускули и в някои случаи част от мускулите на гръдната стена.

 

Квадрантектомията е вид хирургична интервенция, при която от засегнатата гърда се отстранява само туморната формация. 

 

След оперативното лечение при някои пациенти се провеждат няколко курса на лечение с химио- или лъчетерапия. При бременни жени в ранен стадий на заболяването лъчетерапия и хормонална терапия се провежда след раждането.

 

Лечението, проведено след операция, с цел намаляване рискът от повторна поява на тумора, се нарича адювантна терапия.

 

Прекратяването на бременността изглежда не подобрява шанса на майката за оцеляване. Поради това обикновено не е вариант за лечение.

 

Бременните жени с ранен стадий на рак на гърдата (стадий I и стадий II) обикновено се лекуват по същият начин като пациентите, които не са бременни, с някои промени за защита на плода.

 

В по-късните стадии на заболяването лечението може да включва химио- и лъчетерапия, но не бива да се прилагат в първите три месеца от бременността. 

 

Лактацията (производството на кърма) и кърменето трябва да бъдат преустановени, ако се планира операция или провеждане на химиотерапевтично лечение. По този начин ще се намали притокът на кръв към гърдите и техният обем ще се намали.

 

Много химиотерапевтици, особено циклофосфамид и метотрексат, могат да се отделят във високи нива в кърмата и да навредят на кърмачето. 

 

Учените са доказали, че при жени с анамнеза за рак на гърдата в миналото, бременността не оказва влияние върху преживяемостта. Въпреки това, много лекари препоръчват да се изчакат 2 години след провеждане на противотуморно лечение, преди да започнат да се правят опити за забременяване.

 

Към първа част на материала