Раждането протича на няколко етапа, като неговата продължителност значително варира. Най-често значение оказва дали се касае за първо или второ раждане, но не във всички случаи това е водещо.


Първият етап от раждането е получаването на разкритие или отварянето на шийката на матката, при което тя се скъсява, омеква и се разширява. Този период е и най-дълъг и може да бъде разделен на три подпериода, според размера в сантиметри на разкритието. Не във всички случа, обаче, получаването на разкритие е следвано от болезнените контракции. Затова и контракциите не трябва да бъдат водещ сигнал. Най-прецизно е отчитането на разкритието от специалист.1


По време на този период най-често усложнение е установяване на забавено разширение или дори спиране, което удължава раждането извън очакваните времеви интервали.Непълноценните маточни контракции са болезнени, но не са продуктивни. Характеристиката на контракциите се регистрира с монитор, посредством който се следят едновременно сърдечните тонове на плода и маточните контракции.


Правилното формиране на контракции е от горната част на матката, така че постепенно да се избутва плодът надолу към шийката. Ако контракциите започват от долните части на тялото на матката – до шийката не достигат достатъчно импулси, които да предизвикат постепенното ѝ отваряне. Така рискът за недостатъчна родилна дейност се увеличава.


Подготовката на шийката на матката започва още от 37-38 гестационна седмица, която под влиянието на хормоните се променя, благодарение на което се осигурява нейното омекване в края на бременността.


Ако не се отделят достатъчно хормонални стимули, осигуряващи т. нар. „узряване“ на шийката – се налага въвеждането им под формата на медикаменти по време на раждането, за да се стартира родилната дейност.2


Но хормоналната недостатъчност не е единствената причина, която може да компрометира раждането. Дори при правилни и регулярни контракции – неправилното изместване на плода в маточната кухина може да доведе до внезапно спиране на родилния процес и дори налагане на спешно оперативно родоразрешение.


Водата в околоплодния мехур също има значение за правилния натиск върху маточната шийка. Така, ако количеството на течност е твърде малко или твърде много – не се получава достатъчно добър стимул и шийката не се отваря.


За проблеми с разкритието значение оказва още възрастта – основно след 35-годишна възраст; някои метаболитни заболявания; както и различни гинекологични проблеми – миомни възли, предшестващи оперативни намеса в областта на маточната шийка и други.


Източници:
1.    https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/labor-and-birth/first-stage-of-labor/
2.    https://www.nhs.uk/pregnancy/labour-and-birth/what-happens/the-stages-of-labour-and-birth/