Едни от най-честите  вродени аномалии са тези на крайниците. Малформациите на горния крайник са много разнообразни и могат да са както изолирани, така и елемент от системно засягане на опорно-двигателния апарат или  съчетани с аномалии на вътрешни органи.


При патологии на горните крайници, най-често аномалиите засягат пръстите и по-рядко дланта и другите части на ръката.


Според данни на експерти, едно на шестстотин бебета се ражда с допълнителен пръст на краката или ръцете. Състоянието се нарича многопръстие или полидактилия.


При едно на всеки 2000 новородени се наблюдава синдактилия -   вродено срастване на пръсти, което може де е с различна тежест - от срастване на кожата, до срастване на костите. Тази малформация е по-честа при бебетата от бялата раса, докато при чернокожите процента на полидактия е по-висок.


Други често срещани аномалии се  странично изкривяване на пръсти (клинодактилия), липса или недоразвитие на фаланги или цели пръсти (адактилия, браходактилия), трайно свити пръсти (камподактилия) и др.


Срещат се недоразвитие (хипоплазия) или пълна липса (аплазия) на кости на дланта и гривнения ред, лъчевата или лакътната кости на предмишницата. Най-тежките аномалии са вродената липса на големи сегменти от крайника или на целия крайник (фокомелия, амелия).


Въпреки, че при малформации, които са част от системни патологии се наблюдава генетична предразположеност, причините за вродените дефекти на горния крайник са предимно мутации, нарушаващи нормалното развитие на ембриона.


Мутациите настъпват в резултат на действие на различни фактори, наричани тератогенни.

Сред най-честите фактори с тератогенен ефект са:

  • йонизиращи лъчения и  радиация
  • инфекциозни заболявания -рубеола, туберкулоза, морбили, грип и др.
  • лекарства
  • химични и токсични  вещества
  • тежки метали
  • Злоупотреби с алкохол, наркотични и опиатни вещества


Като особено опасен, но често подценяван рисков фактор се откроява тютюнопушенето по време на бременност.


Данни от научни изследвания показват, че дори  при жените, които спират да пушат през първата си бременност, все още съществува висок риск да имат проблеми със следващата бременност, дори 3 години след като са спрели да пушат.

 


Повече за вродените деформациите на горния крайник и факторите, които ги причиняват, можете да видите тук.