В исторически аспект женският таз увеличава размерите си, респективно и процентът на жени с малки размери на таза би трябвало да намалява. Но същевременно някои тенденции – например все по-честият избор на Цезарово сечение, става част от причините жените с тесни тазове да се увеличават.


Една от причините се крие в това, че ако ражданията бяха само естествени, гените за тесен таз нямаше как да се предават от майка на дъщеря, тъй като и родилката и бебето щяха да завършват с летален изход при раждането. Други фактори, оказващи ефект са по-доброто хранене при родилката- съответно и повече хранителни вещества достигат до плода, поради което и големината на плода често започва да изпреварва месеците, на които отговаря.


Според статистиката случаите, в които плодът не може да премине през родилния канал поради тесен таз на майката, са се увеличили от 30 на 1000 раждания през 60-те години на 36 на всеки 1000 раждания към днешна дата. Тенденцията да се ражда със Цезарово сечение се предполага, че ще се задълбочава, но не до степен да се изостави напълно естественото раждане.Основно стеснението на таза се дели на два вида – анатомично и фукционално. Докато при функционално тесния таз несъответствие има между таз и плод, тоест дори и тазът да е с нормална форма и големина, бебето е твърде голямо и не позволява естествено или нормално раждане. При анатомичната форма на тесен таз – вътрешните размери на костния таз не позволяват раждане.


Степените на стеснение на таза са четири. При първа и втора степен  раждането на жив плод е възможно. Но при втората степен има условие главата на плода да е с по-малки от определените норми размери (има се предвид недоносен плод).


Дори и при налично стеснение на таза, особено ако то не е по-силно изразено, първото раждане може да протече нормално и аномалията да се прояви клинично едва при следващите раждания, когато и размерът на плода може да е по-голям.


При липса на аномалии на таза главично положение на плода се наблюдава при около 96% от ражданията, докато при тесните тазове честотата на главичните предлежания е по-малък (около 80%).


Източници:
https://www.healthline.com/health/types-of-pelvis
https://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/more-women-need-c-sections-now-to-give-birth-because-of-narrow-pelvic-size/story-HanQ28R3lQTGF7AmjWr1zN.html