Предтерминно е всяко раждане, което настъпва преди 37-ма гестационна седмица, независимо от теглото на плода, тоест независимо дали плодът е с тегло на недоносено ( под 2500 г) или не. В повечето случаи се ражда незрял плод, поради по- ранният срок, което е свързано с по-активни грижи, полагани от медицинския персонал, за стабилизиране на състоянието му.  Има четири степени на недоносеност, като четвъртата, или най-екстермната степен на недоносеност включва плодове, родени преди 26-та гестационна седмица и с тегло от 500 до 1000 грама. Поради незрялостта на много органи и системи, тези плодове изискват най- активни грижи, но независимо от това една част от тях не оцелява.

 

Честотата на предтерминните раждания е средно между 5-10 %, като етиологично има голямо разнообразие от фактори и причини, които могат да доведат до раждане на незрял плод.


 

  • Социален фактор. Пациентките от по-ниските социални прослойки са по- застрашени, поради факта, че голяма част от тях не посещават лекар по време на своята бременност. Тази група пациентки, за съжаление, е застрашена от много състояния, влизащи в патологията на бременността.
  • Предшестващо предтерминно раждане. Смята се, че жените, които са родили предтерминно един път са по-застрашени във втората и последващите си бременности. Ако причината за предтерминното раждане се дължи на цервикална недостатъчност, то вероятността да се повтори в следващите бременности е много висока.
  • Възраст на жената под 16 години или над 40 години. При младите момичета причините могат да са разнообразни. При жените над 40 години причините могат да са свързани с аномалии на плода и преди всичко с наличието на маточни аномалии, например миоми на матката, които съпътват жените в тази възраст. Към аномалиите се включват и хипоплазия на матката, еднорога или двурога матка и други.
  • Вредности на околната среда - шум, пътуване, вибрации;

 

  • Вредни навици на бременната, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотици по време на бременност и други;
  • Многоплодна бременност - при бременност с повече от един плод, оптималното време за раждане е около 36-та гестационна седмица. Голяма част от многоплодните бременности завършват с раждане по-рано, поради факта, че в матката се развиват два плода, тя се преразтяга и по-рано започват маточните контракции.

 

  • Преждевременно пукване на околоплодния мехур, дължащо се на инфекция и правещо раждането необратимо
  • Болести на майката - хипертония, прееклампсия, диабет, анемия, хипертиреоидизъм, безсимтомна бактериурия, пиелонефрит, цервико- вагинални инфекции и други. Бременността се явява стресов фактор и някои заболявания се „ отключват „ именно в този период. За някои от заболяванията, като например хипертония, или прееклампсия появяващи се по време на бременност, раждането в повечето случаи има оздравителен ефект.

 

Клинична картина

Има два вида предтерминно раждане - заплашващо предтерминно раждане (partus praematurus imminens) и започващо предтерминно раждане (partus praematurus progrediens). Двата вида започват с маточни контракции с различен интензитет и честота. При първия вид тези контракции не са продуктивни и не водят до скъсяване и разширяване на маточната шийка. Те са безболезнени и бременната усеща само стягания, често пъти съчетани с движенията на плода в матката.

NEWS_MORE_BOX

 

 

При започващото предтерминно раждане, контракциите се появяват на равни интервали от време, продуктивни са - водят до промяна в статуса на маточната шийка и са болезнени. В определен момент тези контракции водят до отваряне на околоплодния мехур и тогава раждането е необратимо. Бременната трябва да е наясно, че около 28-ма - 32-ра гестационна седмица започват подготвителни маточни контракции, които са неболезнени и понякога се провокират от движенията на плода.

 

Тези контракции поддържат тонуса на матката и я подготвят за предстоящото раждане, така че съпътстват всяка бременност. Когато обаче контракциите станат болезнени, интервалите между тях започнат да се скъсяват, или изтекат околоплодните води, пациентката трябва да потърси лекарска помощ.