Лечение на преждевременното раждане

Всяка бременна със заплашващо или започващо предтерминно раждане, трябва да бъде хоспитализирана, за да се приложат медикаменти, които да отложат по възможност раждането особено в случаите на екстремно недоносени плодове. Лечението включва: (Към първа част на материала)

  • Bed rest - почивка на легло, най-често в ляво странично положение. Почивката по гръб не е желателна, особено след 34-та гестационна седмица, защото голямата матка притиска в легнало положение аортата и големите съдове, което води до забавено венозно оттичане, което бременните субективно усещат като виене на свят, притъмняване пред очите, а също така могат и да колабират.
  • Адекватна хидратация;
  • Спазмолитична терапия приложена мускулно;
  • Токолиза с бета-миметици. Тези медикаменти имат релаксиращ ефект върху маточната мускулатура, но и множество странични ефекти. Отстрана на майката такива ефекти са: ускорена сърдечна дейност, хипергликемия, хипокалиемия със склонност към метаболитна ацидоза, белодробен оток.

Страничните ефекти отстрана на плода са: тахикардия, хипогликемия, хипокалциемия и други. За да се понижат страничните ефекти, се добавя калциев антагонист. В практиката най-често се използва банка с физиологичен разтвор 0,9% NaCl с добавени 5ампули Gynipral (бета миметик) и 1 апула Isocor (калциев антагонист), като се започва с дебит от 8-10 капки в минута и при необходимост се повишава до 20 капки в минута. Токолизата се прекратява при пулс над 120 уд/ мин. на майката.


  • Магнезиева токолиза. Магнезият е йон, който променя предаването на нервни импулси, като блокира освобождаването на ацетилхолин и действа като антагонист на калция. Освен това е депресант на централна нервна система. Прилага се във венозно-капкова инфузия по схема, или перорално в зависимост от нуждата за бърза токолиза. Страничните ефекти отстрана на майката са: зачервяване, гадене, световъртеж, главоболие, замъглено виждане и диплопия. Върху плода води до намалена реактивност и повишени периоди на sleeping stage отчетени с кардиотокографски монитор. Антагонист е калциевият глюконат.
  • Инхибитори на простагландиновия синтез - Aspirin, Indomethacin. Те блокират синтеза на простагландини, за които се знае, че водят до промяна в консистенцията на маточната шийка и улесняват нейното скъсяване и разширяване. Страничните ефекти отстрана на плода са свързани с олигохидрамнион (намаляване на количеството на околоплодната течност), първична белодробна хипертония и преждевременно затваряне на ductus arteriosus. Поради тази причина, тези медикаменти се използват с изключително голямо внимание и преди 32-ра гестационна седмица.
  • Калциеви антагонистиNifedipin - блокират навлизането на калция в клетката, чрез блокиране на калциевите канали по които преминава този йон, а оттам водят до намаляване на контрактилната активност на матката.
  • Инхибитори на окситоцина. Окситоцинът е хормон, който се отделя от задния дял на хипофизата и се свързва чрез специални рецептори в матката, чиито брой нараства с напредване на бременността. При предтерминно раждане се цели въвеждането на медикамент, който да има противоположно действие на това на окситоцина, за да се намалят или спрат маточните контракции. Антагонист на окситоцина е Атосибан.
  • Когато плодът е в срок под 34-та гестационна седмица, заедно с приложените медикаменти за отлагане на раждането, трябва да се направи и кортикостероидна профилактика на плода, за да може белите му дробове да са подготвени в случай, че раждането не може да бъде спряно. Прилягат се по схема и целят да намалят риска от респираторен дистрес синдром на плода след раждането.
  • Антибиотична профилактика. Тя се прави по-често в случаите, когато има и преждевременно пукнат околоплоден мехур, или има данни за инфекция на майката- повишени левкоцити, повишен С реактивен протеин.

Родоразрешение при предтерминно раждане

В случаите, в които пациентката е имала предхождащо нормално раждане, независимо от срока, се предпочита тя да роди отново нормално, но само, ако няма регистрирано фетално страдание. Недоносеният плод е по-склонен към хипоксия и ацидоза.

 

Мониторирането на раждането се извършва с акушерски монитор и интерпретацията на записа се прави внимателно и отговорно от лекаря специалист. При най-малките съмнения за фетално страдание, трябва да се направи преоценка на метода на родоразрешение. Индикации за оперативно родоразрешение се определят от неправилните предлежания на плода, които се срещат по-често преди термин.

 

Смята се, че при плодове с очаквано тегло под 1500 грама, по-малко травматично е оперативното раждане с оглед понижаване на риска от интракраниални кръвоизливи, които могат да се получат, ако недоносеният плод се роди по нормален механизъм.

 

Изборът и начинът на родоразрешение се определят за всеки конкретен случай, като се вземат под внимание ползите и рисковете и от двата начина на раждане както за плода, така и за майката.