Нормалната протичаща без усложнения бременност има продължителност от 280 дни, изчислено от деня на последната менструция, което се равнява на 40 гестационни седмици (г.с.) или 10 акушерски месеца. Различни фактори (фактори от страна на плода, на майката или на средата) могат да доведат до преждевременно (предтерминно) раждане.

 

С термина предтерминно раждане се означава раждане, което е настъпило спонтанно или предизвикано от различни фактори преди края на 37 г. с. При преждевременно раждане съществува риск за живота на плода поради незрялост на някои системи – увеличен е рискът от респираторен дистрес синдром, некротизиращ ентероколит, детска  церебрална парализа и др. Преждевременното раждане се наражда на второ място сред причините за смъртност на деца до 5-годишна възраст.


 

В зависимост от теглото на плода се различават четири степени на преждевременно раждане:

 

  • Първа степен – тегло на новороденото между 2500 и 2001 г;
  • Втора степен – тегло на новороденото между 2000 и 1501 г;
  • Трета степен – тегло на новороденото между 1500 и 1001 г;
  • Четвърта степен – тегло на норовороденото между 1000 и 501 г.

 

Най-голям е делът на новородените от първа и втора степен, като с намаляване на теглото рискът от усложнения се увеличава. Преждевременното раждане може да бъде разделено и на още няколко групи според срока на бременността, в който настъпва: екстремно ранно – преди завършена 28 г. с.; ранно – между 28 и 32 г. с; умерено ранно – между 32 и 34 г. с. и късно – между 34 и 36 г. с.

 

Рисковите фактори, които водят до предтерминно раждане, са разнообразни. Те могат да се разделят на фактори отстрана на майката, фактори от страна на плода и фактори от страна на средата.

 

Към факторите от страна на майката се отнася анамнеза за спонтанни аборти през втори триместър на бременността или предходни преждевременни раждания. Рискът се увеличава при родилка на възраст под 18 или над 35 години. Значение за развитието на преждевременно раждане оказва и наличието на някои заболявания – захарен диабет, хипертония, хипертиреоидизъм и др. Възникването на инфекции, например хориоамнионит, също увеличава риска.

 

С повишен риск от преждевременно раждане са жени, имащи вродени аномали на матката – маточна хипоплазия, еднорога, двурога, двойна, седловидна, септирана матка. Наличието на доброкачествени образувания – маточни фиброиди, също е рисков фактор. Увеличен риск за предтерминно раждане имат жените, страдащи от цервикална недостатъчност, както и такива претърпели бримкова електрохирургична ексцизия (LEEP) и конизация на маточната шийка.

 

При първа, както и след пета бременност, възможността от преждевременно раждане нараства. С повишен риск са и жените с многоплодна бременност. Теглото на родилката също е от значение – опасност съществува сред жените с много ниско тегло, както и сред затлъстелите такива.

 

Фактори отстрана на средата, които оказват влияние върху нормалния изход от бременността, са социалното положение на родилката, подкрепата и отношенията със съпруг и семейство, преживяването на травматични събития, стресова работна среда, дълго пътуване до работа, дълго време стоене в изправено полежение и др. Тютюнопушенето и приемът на алкохол увеличават риска от преждевременно раждане.

 

Фактори отстрана на плода пък са абрупцио на плацентата (отлепване на плацентата), placenta praevia, малформации на плода, седалищно предлежание и др.

 

Симптомите, които подсказват за начало на преждевременно раждане, са:

 

1. Поява на една или повече болезнени маточни контракции за 10 минути, всяка от които с продължителност от поне 30 секунди;


2. Силна болка в областта на корема и кръста;


3. Промяна в дължината на маточната шийка – при скъсяване на маточната шийка под 25 мм рискът от преждевременно раждане е много висок. Измерването на маточната шийка може да стане с помоща н трансабдоминална или трансвагинална ултрасонография;


4. Разширение на цервикалния канал с 2 и повече см;


5. Изглаждане на маточната шийка;


6. Изтичане на околоплодните води поради пукане на околоплодния мехур – при около 20 % от предтерминните раждания.

 

Биохимечен маркер за доказване на преждевременно раждане със спукан околоплоден мехур е плацентарният алфа микроглобулин – 1. Този протеин нормално се съдържа в околоплодните води и откриването му доказва, че околоплодният мехур е скупан и раждането е започнало.

 

Друг биохимичен маркер, който може да използва в диагностиката на предтерминното раждане и има висока чусвствителност, е феталният фибронектин. Нормално феталният фибронектин се открива във влагалището до 22 г. с. Откриването му в цервико-вагинален секрет след този период в 99 % от случаите говори за повишен риск от преждевременно раждане в следващите две седмици.

 

Плацентарният алфа микроглобулин – 1  и феталният фибронектин са изключително точни и полезни маркери за диагностика на преждевременно раждане. Поради високата си стойност обаче те не могат да се използват като рутинни средства за диагностика на това състояние.