Нормалната продължителност на бременността е 40 гестационни седмици или 280 дни. Те се изчисляват от първия ден на последната редовна менструация на жената. Бременност, чиято продължителност е повече от 42 гестационни седмици, се приема за преносена.
 
Честотата на раждания, които стават след този срок е 10 – 12%. Сравнително ниският процент е и поради факта, че често заради индивидуални особености в менструалния цикъл на жената терминът – датата на евентуално раждане на детето, невинаги е максимално точно изчислен.
 
Според учените преносване на бременността се случва по-често при жени, чиято първа бременността настъпва след 30-годишна възраст. При майки, които са износили детето си по-дълго от 42 гестационни седмици, вероятността тяхната дъщеря също да преноси е повишена.
 
Преносването на плода е от важно значение, тъй като след 40 гестационна седмица от развитието на плода започват съществени изменения в средата на развитие. По време на вътреутробното развитие основен орган, който осигурява необходимите за развитие хранителни вещества и кислород на плода, е плацентата. Чрез ехографско изследване може да се установи, че тя преминава през 3 степени на своята зрялост. След 36 гестационна седмица тя преминава в 3-та степен на развитие. Остаряването ѝ се свързва с развитие на калцификати по повърхността. 
 
Плацентата при жени, които са родили около датата на термин, е 400 – 500 г и с дебелина 2 – 4 см. Преносването на бременността е свързано с намаляване на нейната дебелина. Настъпилите промени водят до плацентарна недостатъчност, което се изразява с нарушаване на основните и функции. За да се избегне фатален инцидент с плода при преносена бременност рутинните прегледи на жената се увеличават – поне 2 пъти седмично. Чрез кардиотокографско изследване се проследява състоянието на плода и се преценява дали има фетално страдание, което може да наложи спешно родоразрешение. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Чрез ехографско изследване се определя количеството околоплодна течност. Около датата на термин тя е 800 – 900 мл. Една седмица след термина количеството ѝ намалява с около 100 – 200 мл. След 42 гестационна седмица околоплодната течност намалява наполовина. 
 
В резултат на по-дългото износване на плода се появяват характерни особености при новороденото:
 
  •  Раждане на по-едро дете – постепенно след датата на термин плодът започва да губи подкожна мастна тъкан. Поради това килограмите на новороденото може да не са значително повишени. За да се установи преносване на плода се отчита неговата дължина, която може да достигне до 54 см, и обиколката на главата.
  •  Други белези, показващи преносване, са дълги нокти и коса, дължината на нокътя преминава върха на пръстите
  •  Намаляване на покривния слой – верникс. Около 5-ия лунарен месец тялото на плода се покрива от сивкаво-белезникав слой, който предпвазва кожата на плода от директен контакт с околоплодната течност. При деца, родени след датата на термин, може напълно да липсва. 
  • Намаляване на лануго – мъхообразно покритие на тялото, което може напълно да лиспва при дете, родено след термин.
 
Раждането на преносен плод по естествен – вагинален път може да е затруднено поради тазово-фетална диспропорция. Поради по-голямата продължителност на бременността костната конфигурация на главата е затруднена, осъществява се по-бавно и раждането протича за по-дълъг период от време.
 
В случай на установяване на тазово-фетално несъответствие може да се предприеме към оперативен път на родоразрешение с цел да се намали опасността от усложнения както при плода, така и при жената.