Хиперактивността се среща два пъти повече при преносените деца, отколкото при родените на термин, се коментира в статия на сп. International Journal of Epidemiology. Според холандски учени рискът от последствията при преносване и преждевременно раждане в дългосрочен план са сравнително еднакви.

При проучването си изследователите сравняват данните на 5000 деца от Ротердам, наблюдавани от тях в продължение на 3 години и от анкетите, попълнени от техните родители за оценка на поведението им след 6-месечна възраст.

Анализът на резултатите показва, че Синдром с дефицит на вниманието и хиперактивност се среща еднакво често както сред децата, родени след 42 гестационна седмица, така и сред недоносените до 37 г. с., но два пъти повече отколкото при тези, поели първата си глътка въздух около 40 г. с.

При преносване на плода стоят два съществени риска – остарява плацентата, заради което тя не е в състояние да осигури необходимите хранителни вещества и кислород, от тук следват и тежки последствия за здравословното състояние на плода; възможно е прекомерното му наедряване, което да възпрепятства нормално протичащия родилен процес. Това са и причините за предизвикване на раждането по медицински път, когато в срок от седмица след определения термин то не настъпи спонтанно.