Неинвазивните пренатални тестове все по-уверено намират своето място в пренаталните грижи в България, а Пренатест категорично заема водещата позиция. Повече от три години Пренатест е на разположение на бременните жени в България, като вече над 1000 български семейства се довериха на изследването, получило признанието на голям брой жени и специалисти.

 
Пренатест е неинвазивен пренатален ДНК тест, даващ възможност да се установи още от 9-та седмица на бременността, дали плодът е засегнат от синдром на Даун, синдром на Едуардс, синдром на Патау (тризомии 21, 18 и 13) или най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY). За да бъде извършен Пренатест е необходимо единствено вземането на кръвна проба от бременната жена. От нея се изолира свободно циркулираща ДНК на плода, която се подлага на анализ чрез метода „секвениране от следващо поколение“. 
 
Резултатите от Пренатест са конкретни (положителен/отрицателен за дадена генетична аномалия) и са сравними по точност с тези от инвазивните диагностични процедури (амниоцентеза, хорионбиопсия), като същевременно процедурата не крие никакъв риск за майката и бебето. Изследването може да се прилага при едноплодна и многоплодна бременност, както и след методи на асистирана репродукция. Резултатите от Пренатест са съпътствани от медико-генетично становище, изготвена от специалист по медицинска генетика, в съответствие със стандартите по медицинска генетика, действащи на територията на България. 
 
Според скорошни клинични изследвания,  инвазивните изследвания в определени европейски страни са намалели с почти 70% след въвеждането на PrenaTest в клиничната практика.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Основните причини, поради които бременните избират да направят Пренатест са различни: предишна бременност с установена генетична аномалия, индикации открити при ултразвукови прегледи, отчетен риск от биохимичен скрининг през 1-ви и 2-ри триместър на бременността или възраст над 35 години. Важно е да се знае, че направата на Пренатест е препоръчителна при всички бременности. Фактът, че по-младите бременни не обръщат особено внимание на рисковете от генетични аномалии и не се подлагат на по-подробна пренатална диагностика, обуславя тенденция младите жени по-често да раждат деца с генетично заболяване. 
 
Пренатест разчита на доказани във времето лабораторни и биоинформатични технологии, а надеждността на резултатите е гарантирана чрез обширни валидационни проучвания, данните от които са официално публикувани и обществено достъпни. Пълният анализ на пробите за Пренатест се извършва в лаборатория Лайфкодекс, Констанц, Германия. До този момент в ЛайфКодекс са анализирани приблизително 30 000 проби на пациентки от 15 страни в Европа и Близкия Изток, като не съществува друга компания на територията на Европа, официално публикувала или обявила опит и резултати от подобен мащаб. Лабораторията стартира и първото за Европа проследяващо клинично проучване за ефективността на теста след пускането му на пазара, в колаборация с Университета в Бон, Германия. 
 
Благодарение на широката мрежа от партньорски лаборатории, медицински центрове и медицински специалисти в България, Пренатест е достъпен за пациенти във всички региони на страната. Пациентите могат да изберат между различни пакети, които предлага теста, в зависимост от аномалиите, които е желателно да бъдат изследвани. 
 
Ежемесечно Пренатест организира кампании за вземане на кръв, при преференциални цени, с цел да направи изследването по-достъпно и удобно за българските пациентки.