Много жени понякога се чувстават притеснени, когато разберат, че са бременни. Причините за тревожността са много, като една от тях би могла да бъде как да кажат на работодателя си и как бременността би се отразила да отношенията й на работното място. Дали дългото отсъствие по време на майчинство би повлиявало на сигурността на позицията във фирмата? За да няма излишна тревожност в този толкова важен и жизнеутвърждаващ период за всяка жена, трябва да се знаят правата на бременните и майките според Кодекса на труда. 


Като начало, всяка бременност трябва да се проследява от опитен акушер-гинеколог, като всяка визита при доктора изисква отсъствие от работното място. Работодателят, обаче, е длъжен да освободи от работа бременната за мединските прегледи. 


На работоното място бременната е защитена според закона. Нощният и извънредният труд е забранен. Също така, е забранена работата, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето на жената, плода или и двете. Бременната има право да откаже изпълнението на работа, която се определя като вредна, която след оценка на риска, е определена, като такава, представляваваща съществен риск за здравето на бременната или детето. 

 

NEWS_MORE_BOX


Интересна част от Кодеска на труда задължава всеки работодател, при когото работят 20 или повече жени, да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните.


Към края на бременността настава време да се подаде молба за отпуск. Бременната има право на 410 дни отпуск за всяко родено дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Когато, обаче, детето се роди преди изтичане на тези 45 дни от началото на отпуска, то тогава дните, които остават до 45 дни, се ползват след раждането. 


Понякога, обаче, бременността завършва с недобър край. В някои тежки и трагични случаи детето е мъртвородено или пък след раждането се дава за осиновяване. В такива сценарии българското законодателство предвижда за майката право на отпуск за 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката следствие на раждането не се е възстановила след този период, отпускът може да се продължи по преценка на акушер-гинеколог. 


След раждането право на допълнителен отпуск се дава за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на две години. Майчинство за четвърто, пето и всяко следващо дете се дава за 6 месеца. Важно е да се уточни, че времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж. 


Понякога майката може да реши, че няма възможността или не иска да отсъства от работното място. В такива случаи има право да прехвърли отуска на бащата на детето или на един от техните родители, който има слючени договорни отношения на работното си място. Това става след изричното съгласие на майката. 


Следвай следващите стаии за повече информация отностно правата на кърмачките на работното място, трудоустрояването и командировките.