Много жени понякога се чувстават притеснени, когато разберат, че са бременни. Причините за тревожността са много, като една от тях как да кажат на работодателя си и как бременността би се отразила да отношенията й на работното място. Какви са й правата за платен отпуск за кърмене? Имат ли право на командировки или до-добро трудоустрояване?


За да няма излишна тревожност в този толкова важен и жизнеутвърждаващ период за всяка жена, трябва да се знаят правата на бременните и майките според Кодекса на труда. Можеш да прочетеш първата част на темата "Правата на бременната и майката на работното място".


Майките имат право на платен отпуск за кърмене. До навършване на 8-месечна възраст на детето, той е по един час два пъти дневно или по съгласие на майката  - два часа наведнъж дневно. След пърите осем месеца оптускът за кърмене става по един час дневно. В случай, че майкта има близнаци или недоносено дете, тогава кърменето на работното място под формата на отпуск е разрешено по 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на бебето. След тази възраст отускът се намалява с един час и може да продължи след преценка на здравните органи.


Друг хипотетичен сценарий, за който законодателството е помислило, е какво да стане с отпуска, когато майката на дете до две години починие или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето си. Тогава отпуските за раждане и отглеждане на бебето могат да бъдат ползвани от бащата. С негово съгласие тези дни могат да се превхърлят на един от родителите на семейната двойка. 

 

NEWS_MORE_BOX


Бременната или майка на дете до 3-годишна възраст не може да бъде командировата без нейното писмено съгласие. 


Когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място. 


След предписанието на здравните органи, той би трябвало да премахване риска от опасност за здравето на бременната или кърмачката. Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната, кърмачката и работодателя. 


Ако предписанията са технически или обективно неосъществимо или не са оправдани да се изискват поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа. 


До изпълнението на предписанието за преместване майката се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение. Работодателят съвместно със здравните органи определят ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки.


Работничка или служителка - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно. Тогава работодателят е длъжен, след като престане майката да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, да й осигури работата, която е изпълнявала преди това, а ако длъжността е съкратена - с нейно съгласие друга подходяща работа.