Предварителните данни за броя на ражданията през 2011 г. показват нов спад на живородените спрямо 2010 г.

 
През последните пет години раждаемостта в България е близка до средната за европейските страни. С по-ниска раждаемост са Германия, Латвия, Унгария, Италия, Австрия - под 10‰. Най-високо равнище на раждаемост от европейските страни има в Ирландия - 16,5‰, Франция и Великобритания - 13‰.
 
Намалява относителният дял на ражданията от жени на възраст 20-29 години, сочат данните на Националния статистически институт. Увеличава се обаче броят на жените, които раждат на 30-39 години. 
 
Броят на жените във фертилна възраст намалява и се увеличава тоталният коефициент на плодовитост, което означава, че увеличеният брой раждания се дължи основно на отложени раждания и на раждания на второ и трето дете, уточняват експерти. 
 
Според анализа на психолози съвременната майка има повишени изисквания към средата, в която възпитава и отглежда децата си. Тя е активно търсеща услуги, продукти и информация, свързани с репродукцията и отглеждането на поколението до най-дребния детайл. В колкото по-зряла възраст тя става майка, толкова по-изразена е тази тенденция. 
 
Проучване сред бъдещи и настоящи майки пък показва, че независимо от проблемите в здравната система у нас, 47% от тях са доволни от медицинските грижи, които са им предоставени по време на бременността. 17% са категорични, че не са удовлетворени.  
 
При избора на болница за раждане, освен професионализмът на лекари и акушерки, според 52% от участничките в анкетата най-важно е доброто отношение на медицинския екип, което изпреварва критерий като материално-техническата база, за който са гласували 31% от жените. На трето място сред най-важните фактори при избора на родилна клиника е възможността раждането да протече максимално естествено, без излишни медицински интервенции. 
 
За тринайсета поредна година списание „9 месеца“ търси последното бебе, родено на територията на България в последните часове на 31 декември, и първото бебе, родено през Новата година. Мисията на ежегодната кампания е да насочва общественото внимание към актуалните демографски и репродуктивни проблеми в България, както и да очертае предизвикателствата за бъдещето. 
 
Тази година орисник на двете бебета е министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.