Плацентарната инсуфициенция представлява слабост на органа, осъществяващ обмяната на кислород и хранителни вещества между майката и плода - плацентата. Това състояние е неблагоприятно за вътреутробното развитие на детето и може да застраши живота му. Среща се при два до пет процента от всички бременни.
 
Риск от развитие на плацентарна инсуфициенция имат жените, които по време на бременност страдат от повишено кръвно налягане или Diabetes mellitus. Описани са две форми на състоянието - остра и хронична плацентарна недостатъчност.
1. Кои са възможните причини за плацентарната недостатъчност?
Остро настъпилата плацентарна инсуфициенция би могла да има следните причини:
  • преждевременно отлепване на плацентата,
  • плацентарно кървене,
  • усложнения, свързани с пъпната връв по време на раждане.

 

Причините за хроничната плацентарна инсуфициенция биха могли да бъдат:
  • Diabetes mellitus,
  • прееклампсия (гестоза),
  • тютюнопушене по време на бременността,
  • утежнена акушерска анамнеза - аборти, стерилитет,
  • преносена бременност.
2. Какви са симптомите за ограничената плацентарна функция?
Острата форма настъпва непосредствено преди или по време на раждането. Тя се изразява в силно намаляване на количеството кислород, достигащ до детето, което води до забавяне на сърдечната му честота. В зависимост от причината е възможно при майката да се наблюдава кървене и контракции.
Хроничната плацентарна инсуфициенция забавя растежа на детето поради ограниченото количество хранителни вещества, които достигат до плода и също така намаляват количеството на околоплодната течност.
3. Как се диагностицира това състояние?
Ако при бременната жена има наличен рисков фактор като Diabetes mellitu или прееклампсия и при ултразвуково изследване се установи забавяне в растежа на плода, се провежда доплерова сонография, която служи за изясняване на състоянието. Този метод се състои в измерване на скоростта на кръвния ток и би могъл да насочи към диагнозата хронична плацентарна инсуфициенция.
NEWS_MORE_BOX
 
4. Какви са възможностите за терапия при плацентарната недостатъчност?
 
При острата форма на състоянието трябва да се извърши спешно родоразрешение.
 
В случаите на хронична плацентарна недостатъчност се препоръчва постелен режим и редовно проследяване състоянието на плода с помощта на ехографско изследване, както и провеждане на кардиотокография. Ограничените функционални възможности на плацентата не биха могли да се лекуват директно. Терапията е насочена главно към овладяване на високото кръвно налягане и диабета.
5. Ход и усложнения на плацнетарната недостатъчност
Острата форма на това състояние води до рязко ограничаване на снабдяването с кислород на плода, което може да причини трайни увреждания или в най-лошия случай да доведе до загубата му. Ако при раждане настъпят усложнения, които са вследствие на плацентарна инсуфициенция, бебето следва да се изроди възможно най-бързо. 
 
Хроничната слабост на плацентата води до по-бавно съзряване на все още нероденото дете. Поради намаленото количество кислород плодът може да се роди с увреждания, затова при отчитане на намален кръвоток през плацентата е необходимо да се обсъди планирано родоразрешение. Ако детето все още не е достигнало крайния етап от вътреутробното си развитие, се назначават кортикостероиди, които помагат за по-бързото съзряване на белия дроб.