Всяко кръвотечение във втората половина на бременността трябва да се приема за плацента превия, докато се изключи тази диагноза със сигурност. Кръвотеченията имат тенденция да се повтарят и то всяко последващо е по-силно и застрашаващо живота на жената. Добрата новина е, че честотата на плацента превия се наблюдава рядко, под 0,5% от ражданията.

 

Плацента превия (placenta praevia) означава, че плацентата е разположена в долния утеринен(маточен) сегмент и се намира цялата или част от нея пред предлежащата част. 


 

Среща се и така наречената миграция на плацентата, при което тя постепенно се изтегля нагоре (към фундуса на матката) с напредване на бременността. 

 

Точната причина за плацента превия не е достатъчно изяснена. Една от предполаганите етиологични причини е дефектната васкуларизация на част от ендометриума, поради атрофия от цикатрикси или възпалителни изменения, при което концептусът търси по-широко или друго място за имплантация и се достигат по-ниските отдели на матката.

 

Плацента превия се среща по-често при жени с много аборти и възпалителни заболявания на гениталиите, с цикатрикси на матката в резултат на прекарани Цезарови сечения, миомектомии, метропластики и др. Същевременно при тези състояния плацентата се разполага често върху стария цикатрикс.

 

Тук е моментът да се напомни колко важно е навременното откриване и лечение на възпалителни заболявания на гениталиите на жената, особено след установяване на бременност.

 

При пушачките плацента превия е почти два пъти по-честа – по-високото ниво на въглеродния окис води до спазъм на съдовете на ендометриума, последвано от хиперплацентоза и по-голям шанс за плацента превия. По-големите плаценти (например при многоплодна бременност) имат по-голям риск да са разположени по-ниско.

 

Плацента превия е по-тънка и с по-голяма майчина повърхност (20-30%) в сравнение с плацентите, разположени на нормално място.

 

Механизмът на възникване на кръвотечението се обяснява с факта, че има разминаване на плоскостта на плацентата и повърхността на долния маточен сегнмент.

 

С нарастване на плода долният маточен сегмент се разтяга. Долната част на плацентата не следва маточното разтягане, тъй като се държи от здравите околоплодни ципи. При това разминаване между плацентата и маточната стена става разкъсване на местата на прикрепване на плацентарните въси към маточната лигавица, с което се отварят кръвоносни съдове и започва кървенето.

 

Форми или степени на плацента превия

 

  • Ниско разположена плацента, което означава, че долният ръб на плацентата се намира на до 4 см от вътрешния отвор на цервикалния канал;
  • Placenta praevia marginalis или маргинална плацента, при която долният ръб на плацентата достига до вътрешния отвор на цервикалния канал;
  • Placenta praevia partialis, при която долната част на плацентата покрива частично вътрешния отвор на цервикалния канал;
  • Placenta praevia totalis е формата, при която целият вътрешен отвор на цервикалния канал е покрит от плацентата. Като подвид е плацента превия централис, където средата на плацентата лежи върху цервикалния канал;
  • Placenta praevia isthmicocervicalis – част от плацентата е прикрепена към лигавицата на цервикалния канал. Тази форма протича с обилно кървене, понеже шийката не може да се контрахира и да спре кървенето. Този подвид на плацента превия се наблюдава в ранните срокове на бременността и се среща много рядко.

Как се диагностицира и лекува плацента превия?

Обикновено при плацента превия матката е мека и спокойна. Няма наличие на контракции. Най-важният белег е неболезненото, внезапното и непредизвикано от външни фактори кръвотечение, появяващо се към края на второто тримесечие и по-късно.

 

Жената се събужда и установява обилно кръвотечение, но първото за щастие не е толкова силно, че да застраши живота ѝ. Губи се главно майчина кръв и плодът страда от асфиксия, поради намалената площ на утеро-плацентарен обмен.

 

Кръвта обикновено е яркочервена, подобна на тази от прясно разкъсване или разрез, за разлика от по-тъмната при менструация или абрупцио плаценте. Кръвотечението е изцяло външно и общото състояние на жената съответства на външната кръвозагуба. Може да има изразена анемия. В по-ранните срокове на бременността плацента превия може да е причина за спонтанни аборти.

 

Понастоящем наред с анамнезата, най-важният диагностичен метод е ултразвуковият. С него може да се види разположението на плацентата и отношението и към вътрешния отвор на цервикалния канал, което дава възможност да се диференцират различните форми на плацента превия.

 

При обилно кръвотечение, застрашаващо живота на жената, се предприема Цезарово сечение. При недосносен и незрял плод се предпочита очаквателно поведение (ако състоянието на майката го допуска) с корекция на кръвните показатели, спазмолитици, профилактика на респираторния дистрес синдром, антибиотична профилактика и лечение и родоразрешение при достигане на белодробна зрялост... Раждането при плацента превия по принцип се предпочита да е чрез Цезарово сечение, преди всичко в интерес на майката.