Плацентата е най-важният орган, който се формира по време на бременността и осигурява множество функции, най-съществената сред които е да снабдява плода с хранителни вещества и кислород и да отделя непотребните продукти на обмяната му. Като временен орган, плацентата започва своето формиране още с имплантацията на бластоциста в маточния ендометриум и осъществява своите функции до края на бременността. Нейното правилно образуване, формиране и кръвоснабдяване са от основно значение за безпроблемното протичане на бременността и правилното развитие на плода.

 

Основните структури, участващи в изграждането на плацентата, са хориалната пластинка, която е насочена към ембриона; базалната пластинка, насочена към ендометриума и лакуни, които формират интервилозното пространство. От периода на имплантация, който се случва на 8-10 ден след оплождане, плацентата достига своята зрялост до края на трети месец от бременност (12 гестационна седмица).


 

При своето образуване плацентата преминава през няколко важни стадия:

  • Преимплантационен стадий – стадият на придвижване и имплантация на бластоциста. При имплантацията му от неговия външен слой клетки (трофобласт) започва и образуването на плацентата;
  • Прелакунарен стадий – трофобластът се диференцира на външен слой (синцитиотрофобласт) и вътрешен слой (цитотрофобласт);
  • Лакунарен стадий – образуват се лакуни, предшественици на интервилозните пространства, и се поставя начало на майчината циркулация в плацентата;
  • Вилозен стадий – формират се първични, вторични и третични въси. През периода на бременността преобладават предимно третичните въси.

От изключително значение за развитието на плода е т.нар. плацентарно кръвообращение. То е образувано от майчино кръвообращение, представено от спиралните маточни артерии, и фетално кръвообращение, представено от пъпните съдове – две пъпни артерии и една пъпна вена. При атерогенен процес в спиралните артерии се нарушава кръвоснабдяването на плацентата, като в резултат на настъпилата исхемия могат да настъпят нарушения в растежа на плода и интраутеринна ретардация.

 

Към термина на раждане плацентата достига тегло от около 500 г и среден диаметър от 20 см. Тя притежава две повърхности: фетална, насочена към плода, с гладка повърхност, и майчина, насочена към ендометриума, състояща се от 15-20 котиледона. Според разположението си по време на бременност плацентата нормално бива разположена по предна или по задна маточна стена.

 

Какви са основните и най-важни функции на плацентата?

1. Транспортно-обменна функция – най-важната от функциите. Двете пъпни артерии пренасят неоксигинирана фетална кръв до плацентата, където кръвта се оксигенира и чрез пъпната вено достига до феталното кръвообращание;

 

2. Ендокринна функция – плацентата произвежда различни хормони: човешки хорион-гонадотропин (ЧХГ), естрогени, прогестерон, човешки плацентарен растежен хормон, растежни и хуморални фактори и цитокини;

 

3. Имунологична функция – чрез плацентарния транспорт плода получава антитела от майката, който осъществяват имунната му защита до 6 месеца след раждането.


Кои са най-честите и опасни патологични състояния на плацентата при бременност?

Нетолкова често, но опасно състояние е т.нар. плацента превия. Това е патологично състояние, при което плацентата се разполага в по-ниската част на маточната кухина, като в различа степен покрива отвора на маточната шийка. В зависимост от това се различават: placenta praevia totalis, placenta praevia partialis, placenta praevia isthmicocervicalis, placenta praevia marginalis и ниско прикрепена плацента. Плацента превия е една от най-честите причини за безболезнено кръвотечение през втората половина на бременността и е състояние, което се нуждае от спешни мероприятия.

 

Друга тежка патология е т.нар. abruptio placentae – отлепване на плацентата. Рискови фактори за поява на това усложнения са травми, многоплодна бременност, тромбофилия, тютюнопушене, мултипаритет и др. Състоянието протича с различно по степен кръвотечение поради частично или пълно отлепяне на плацентата. При тежко кървене са нужни бързи реанимационни мероприятия и спешно родоразрешение чрез Цезарово сечение.

 

Нормално, плацентата е с овална или кръгла форма. Съществуват аномалии във формата на плацентата, които обаче не създават проблеми с функционирането ѝ – напр. плацента с форма на пръстен (placenta anularis), мултилобарна плацента, добавъчна плацента (placenta succentariata) и др. Освен във формата, съществуват аномалии и в размерите на плацентата, като се различават плацентомегалия и плацента с по-малки размери и маса. Важно е установяване на причината за настъпилата аномалия.