Раждането след термин се посочва като рисково и изисква допълнително наблюдение. Рисковете са както за майката, така и за плода. След 42 седмица на бременността плацентата, която доставя на плода хранителни вещества и кислород, започва да старее и съответно не изпълнява достатъчно адекватно основната си и изключително важна функция. Медицинският термин, който се използва е намалена плацентарна перфузия.


Около 5–10% от всички бременности завършват с раждане точно на датата, определена като термин. Най-често раждането е през 14-те дни преди датата на термина, а в значително по-редки случаи след нея. Разликите могат да се дължат на факта, че датата на термина се изчислява по модел на 28-дневeн менструален цикъл, а при част от жените той не е напълно регулярен.


Това налага ориентировъчната дата да се определи с помощта на ултразвуково изследване, като допълнителна сигурност. От този факт се определя и важността на внимателното наблюдение как расте плодът. Независимо от това определянето на термина не налага повече от задължителните ултразвукови прегледи.Преносената бременност може да бъде както хронологична такава, така и биологично преносена. В първия случай се приема, че датата на термина е неточно определена и раждането не започва, тъй като бременността не е приключила нормалния си ход и развитие. За разлика от това при биологичното пренасяне терминът е определен точно, но по някакви причини раждането не започва и така тази бременност попада в групата на рисковите.


Много болници имат практиката да предизвикват раждане преди настъпването на 42-ра гестационна седмица, поради което е трудно да бъде определено колко точно бременности продължават отвъд този период.


Изследвания, които се налага да бъдат правени през времето на изчакване са проследяване на кръвното налягане, преглед на корема и позицията на плода, както и неговият размер. Последното е важно от значение на нарастващата глава, която може да доведе до несъответствие на размера на таза и крие риск от по-често прилагане на форцепс или вакуум.


Проверява се още шийката на матката и по-конкретно дали тя започва да омеква, нейната еластичност – които показват дали има подготовка за раждане. Измерването тонове на бебето също се следят внимателно, тъй като биха показатели дали има фетално страдание. Друг важен показател е количеството на амниотичната течност.


Референции:
1. American Journal of Obstetrics and Gynecology;
2. American Pregnancy Association