Сърбежът по кожата е често срещано оплакване при бременната жена. Ако обаче продължи дълго време, задължително трябва да се потърси медицински специалист, тъй като може да се дължи на рядко срещаното, но опасно заболяване през бременността - интрахепатална холестаза.

 

1. Какво точно е интрахепаталната холестаза?


 

Интрахепаталната холестаза се характеризира с кожен сърбеж, без да е налице обрив, и промяна в стойностите на чернодробните показатели. Симптомите на заболяването изчезват напълно след раждането. Среща се по-често сред жените в Индия и Пакистан, при многоплодна бременност, както и при жени с фамилна анамнеза за холестаза през бременността. Състоянието е от значение поради повишената честота на преждевременните раждания и внезапната смърт на плода.

 

2. Как се диагностицира?

 

За поставянето на диагнозата трябва предварително да се изключат чернодробни заболявания. Интрахепатална холестаза през бременността се подозира при появата на сърбеж с неясна етиологична причина и повишаване стойностите на чернодробните показатели – аминотрансаминази, гама-глутамил транфераза, билирубин, алкална фосфатаза и жлъчни киселини. Сърбежът се дължи на увеличението на билирубин, който се натрупва в кожата. По-изразен е по дланите и подбердиците, като се засилва през нощта. Внимателно трябва да се огледа кожата за белези от разчесване, което подпомага диагностицирането. Появата на обривни единици изключва интрахепаталната холестаза. Понякога бременната жена съобщава за продължителен упорит сърбеж, но лабораторните й резултати са в норма. В такъв случай се препоръчва повтаряне на изследванията през всеки 2 седмици. С напредването на заболяването се появават и други симптоми - потъмняване на урината и иктер ( кожата придобива жълтеникав цвят). След поставянето на диагнозата бременната жена подлежи на активно наблюдение – следят се артериално налягане, сърдечна честота, количеството и видът на урината. Всяка седмица се извършват контролни иследвания на чернодробните показатели и показателите на хемостазата (кръвосъсирването). Обикновено трансаминазите варират в широки граници – от малко над горната референтна стойност до няколко стотици над нея.

 

NEWS_MORE_BOX

 

3. Какви лабораторни изследвания се правят?

 

Доказването на холестазата през бременността включва задължително изследване на чернодробните показатели – АСАТ,АЛАТ, гама-глутамил трансфераза, алкална фосфатаза, билирубин и жлъчни киселини. Стойностите им са силно завишени. Алкалната фосфатаза се образува в плацентата и не винаги нейното увеличаване има значение за поставянето на диагнозата. Съществуват доказателства, че нивата на жлъчните киселини могат да служат като предиктор за преждевременно раждане или увреда и смърт на плода. При интрахепатална холестаза стойностите им често се увеличават. Не винаги обаче нормалните стойности на жлъчните киселини изключват заболяването. За да не се допусне грешна интерпретация на лабораторните резултати, бременната жена трябва да съобщи на своя лекар какви лекарства приема или е приемала през последните месеци. Медикаментите може да причина за променените стойности на чернодробните показатели.

 

4. С какво може да се сгреши холестазата на бременността?

 

Всяка бъдеща майка със съмнение за черндробна холестаза подлежи на допълнителни изследвания за хепатит А, хепатит Б, хепатит С, Епщайн-Бар вирус и цитомегаловирус. Понякога причината за симптомите е автоимунно заболяване, ангажиращо черния дроб – първична билиарна цироза или хроничен автоимунен хепатит. За целта се изследват антигладкомускулни, антинуклеарни и антимитохондриални антитела.

 

5. Какво е лечението?

 

Най-често за облекаване на сърбежа се предпочитат антихистамини. Подходящи са и кремовете на водна основа с охлаждащ ефект, съдържащи ментол. За нормализирането на чернодробните показатели се назначават препарати, съдържащи S-аденозил метионин и урзодезоксихолева киселина. Последната предпазва чернодробните клетки от токсичното действие на жлъчните соли и киселини и подпомага извеждането им от плода през плацентата и от майчиния организъм.