Нормалното раждане е колкото вълнуващ, толкова и притеснителен процес за всяка бременна. Нормалното раждане (partus normalis) представлява процес на изгонване на плода, от родилните пътища под действие на родилни сили – маточни контракции и контракции на коремната мускулатура. Процесът има свои предвестници, които могат да насочат бременната за началото му, както и определени етапи с точно определена продължителност, отклонението от която може да е признак за наличие на проблем. Въпреки това, нормалното раждане при всяка родилка протича строго индивидуално според личните ѝ особености, според физическата и психическата ѝ подготовка.

 

Продължителността на естественото раждане е различна при първескини и многораждали. Нормално при първораждащи то има продължителност от около 15-16 часа, а при многораждали – до 12 часа. Естествено раждане с продължителност над 18 часа се определя като протрахирано раждане, а такова с продължителност под 3 часа – като преципитирано раждане.


 

С напредване на бременността всяка бременна започва да се интересува от промените в тялото ѝ, които ще бележат началото на раждането – т.нар. предвестници на раждането. Предвестниците на раждането са признаци, които показват, че раждането ще започне скоро. Към тези признаци се отнасят:

 

1. Облекчаване на дишането и храненето поради спускане на предлежаща част на плода в малкия таз – това се случва 2-4 седмици преди раждането. Възможно е увеличаване на напрежението в долната част на корема и по-често уриниране;


2. Изпадане на т.нар. слузеста запушалка, която затваря цервикалния канал – изразява се с повишено серозно-слузесто вагинално течение;


3. Поява или зачестяване на т.нар. Braxton-Hiсks контракции – неболезнени, нерегулярни подготвителни контракции. Обикновено тези контракции се появяват 5-6 седмици преди раждането, като някои бременни дори не ги усещат. Подготвителните контракции не променят статуса на маточната шийка, т.е. не водят до нейното скъсяване, изглаждане и разширяване;


4. Спадане на телесното тегло поради загуба на телесни течности.

 

Един от най-честите въпроси на всяка бременна е кога да тръгне към болницата. Има няколко сигурни признака, които насочват родилката да тръгне към болницата и които показват, че раждането е започнало:

  • Поява на слузесто-кървенисто течение;
  • Поява на регулярни и болезнени маточните контракции – първоначално на по-рядко, а по-късно на всеки 4-5 минути с продължителност от 30-60 секунди;
  • Спонтанно пукване на околоплодния мехур (СПОМ).

Нормалното раждане преминава през 3 основни периода, като всеки от тях се отличава с определени промени. Първи период на раждане е периодът, по време на който настъпва пълно разширение на цервикалния канал от 10 см под влияние на регулярни маточни контракции, които първоначално са през 10 минути, а по-късно достигат честота от 3 контракции за 10 минути, всяка от които с продължителност от 60 секунди. Първи период на раждането при първескини продължава 12-14 часа, а при многораждали – 9-12 часа.

 

При първескини първоначално маточната шийка се скъсява, след това се изглажда и най-накрая се разширява, докато при многораждали тези процеси протичат едновременно. Първи период на раждането може да се подраздели на две фази:

  • Латентна фаза – фаза, по време на която маточната шийка достига разширение от 4 см. При първескини тази фаза е с продължителност от около 9 ч, а при многораждали – 5 ч;
  • Активна фаза – фаза на разширение от 4 до 10 см. Тази фаза протича със скорост от 1,5 см/час при първескини и 2 см/час при многораждали.

 

Вторият период на раждането започва при разширение на цервикалния канал от 10 см и завършва с изгонването на плода през родовия канал. През този период болката намалява и се появява чувство за напън. Следват периоди на врязване, прорязване и раждане на предлежащата част на плода и раждане на останалата част от тялото му. При първораждащи втори период продължава около 1-2 часа, а при многораждали – половин-един час.

 

Последният период на раждането е т.нар. плацентарен период раждане на плацентата. При раждане на плацентата маточното дъно се разполага на 2-3 см под пъпа или по средата на линията, свързваща пъпа и симфизата. При раждането си плацентата трябва да бъде огледана внимателно за задържани плацентарни части, които могат да са причина за постпартална хеморагия.

 

Нормалното раждане е дълъг и сложен процес, по време на който могат да настъпят различни усложнения. По тази причина активното проследяване от следящия акушер-гинеколог, периодичните кардиотокографски записи и оценка състоянието и възможностите на родилката са от съществено значение за добрия изход.