Тютюнопушенето по време на бремнност е сериозен обществен проблем. Около 30% от бременните пушат, което се смята за рисков фактор за здравето на плода. Тютюнопушенето се свързва със спонтанни аборти, преждевременно раждане, интраутеринна хипотрофия. По-висока е честотата на астмата сред деца на майки пушачки. Съществува и асоциация с възможността за съсредоточаване, както и трудности в обучението.

В Нотингам е проведено клинично изследване относно никотин заместителната терапия при бременност. Според ръководителя, д-р. Колман, ако тя се окаже успешна, това би имало много добър ефект върху здравето на майката и детето й. На жени, посещавали ултразвукови кабинети през 12-24 гестационна седмица, е предлагано участие в клиничния опит, като са им давани никотинови или плацебо лепенки. Ефекта ще се наблюдава до навършване на децата на две годишна възраст, когато ще се изследват когнитивните и дихателните им функции.

Тютюнопушенето уврежда организма чрез никотина и продуктите му, но и чрез много други съставки. По отношение безопасността на заместителната терапия при бременност още се спори. Чрез лепенките никотинът се метаболизира значително по-бързо. Предстои изясняване на въпроса. Така или иначе това е по-добрият вариант от пушенето, а апелът за прекратявне злоупотребата с цигари при бременност винаги ще е актуален.