Нели Маринова е старша акушерка в Родилна зала на Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“ и председател секция акушерки на Българското дружество по акушерство и гинекология. За 35-годишната си практика през ръцете й са минали хиляди раждания. За професията все още говори с блясък в очите и ясна категоричност, придобита в резултат на сериозния си опит.
 

Специално за Деня на родилната помощ, се обърнахме към нея за коментар по най-горещия въпрос за професията...


През последните години се наблюдава трайна отрицателна тенденция по отношение броя на акушерките в страната. С какво можем да обясним този отлив от професията?

За съжаление, в цял свят има недостиг на акушерки, което се дължи на високите изисквания към професията. Ясно е, че работата на тези специалисти е непредсказуема, много отговорна, силно стресова и рискована.

Наистина има тенденция за намаляване броя на желаещите млади жени да работят тази много благородна професия. За да може да поеме ангажиментите си като акушерка, младата жена трябва да издържи физически и психически на напрежението, което й предстои. Професията налага отдаване.

В родилна зала например, се работи на смени от по 12 часа. За една работна смята се случват 12-15 раждания, които се поемат от 3 или 4 акушерки, като в „Майчин дом“, конкретно, след нова година има тенденция на покачване на броя им. Не без значение в момента е и това, че професията ни не е добре финансово обезпечена, но това касае цялата система на здравеопазването. Тази криза, която завладя целия свят, се отрази и на нашето заплащане. Не рядко млади момичета, които учат за акушерки, още в края на обучението си, се ориентират към по-доходни професии.

Не без значение е и каква е клиничната база, в която се работи. В нашата реновинирана по всички световни стандарти Родилна зала се забелязва не само увеличаване броя на ражданията, но и желание от страна на колеги да работят при нас.

Добър показател за самата болница е интересът на млади, новозавършили акушерки. Това означава, че те са намерили нещо, което да ги удовлетворява да практикуват професията си тук.

Работещите в Родилна зала на УАГБ ”Майчин дом” акушерки са 32. Три от тези акушерки са новозавършили. Имайки предвид, че на година се дипломират 20-30, имам основание да смятам, че това е правилният път.

 От сравнително скоро акушерката у нас има право да води раждане, когато то е нормално и с главично предлежание. На това много хора гледат скептично. Всъщност, какви са компетенциите на акушерката?

Във всяка българска болница вагиналното раждане се води от акушерка. Четири години тя се обучава да може да помага при всякакви условия, да оценява рисковете, да различава нормата от патологията, да се намесва компетентно при спешни ситуации. Тя води раждането, но до нея винаги има лекар, който може да се намеси, ако ситуацията го налага.

NEWS_MORE_BOX


Работата на акушерката се упражнява по определени правила, които не изключват екипната работа, а напротив. Това осигурява адекватност на медицинската дейност. За радост в нашата болница ролята на акушерката никога не е била пренебрегвана, като част от екипа в едно болнично заведение.

Високата си квалификация българската акушерка придобива и по време на практиката си и  стажантските програми в съответните бази. От изключително значение за високия стандарт на професията е какво опитните акушерки ще предадат като знания на младите. В този процес на усъвършенстване на личните професионални умения от изключително значение е колаборацията в екип – въобще целият професионален път на акушерката е един постоянен обучителен процес.

„Майчин дом“, например, е една различна болница. При нас са съсредоточени патологични случаи на раждане от цялата страна. Това налага една много висока квалификация на всички нива. Трябва обаче да отбележим и факта, че българските акушерки имат много сериозно образование. Не случайно, те винаги са добре приемани за работа в държавите от Европейския съюз.

 


Какво ще кажете на всички онези жени, на които им предстои раждане, а се страхуват?

На всички български жени и семействата им, на всички бъдещи майки и татковци, бих искала да кажа, че трябва да бъдат спокойни. Раждането е физиологичен процес, който протича под контрола на медицинския екип и те трябва да са спокойни за себе си и своето дете и да се доверят на хората в бяла престилка.