Младите жени със захарен диабет често се интересуват от следните въпроси: „Мога ли да забременея?”, „Евентуална бременност би ли имала негативни последици за бебето или за мен?” и „Дали диабетът би могъл да се предаде на детето ми?”. 

 

По време на бременност захарният диабет повишава риска от спонтанен аборт, фетални аномалии и/или смърт, прееклампсия, макросомия (голям плод), неонатална хипогликемия, както и неонатална хипербилирубинемия. Допълнително диабетът по време на бременност може да повиши риска от поява на затлъстяване и/или захарен диабет тип 2 у наследника на по-късен етап от живота му. 


 

Всяка млада жена с диабет може да забременее, но преди това тя трябва да има един стабилен и оптимален контрол на диабета си и усложненията му. Постигайки добър контрол на кръвните захари преди бременност, рисковете, които изброихме по-горе, намаляват. 

 

Захарният диабет може да е известно заболяване, още преди бременнността – познатите тип 1 или тип 2. В други случаи диабетът може да се установи по време на бременност – т.нар. гестационен диабет

 

В миналото всеки диабет, открит по време на бременност, се обозначаваше като гестационен диабет. Днес се знае, че вероятно диагностицираният през първи триместър е по-скоро подлежащ, недиагностициран преди зачеването захарен диабет тип 2 или по-рядко тип 1, а истинският гестационен захарен диабет е диагностицираният по време на втори и трети триместър на бременността.

 

Препоръките включват: при всяка жена с неизвестен диабет и рискови фактори за него (виж статия Гестационен диабет) да се изследва кръвна захар на гладно още при първата визита при акушер-гинеколог. При недиагностицираните и високорискови жени последващ тест за гестационен диабет е добре да се направи в 24-28 гестационна седмица посредством орален глюкозо-толерантен тест със 75 г глюкоза

 

Диагнозата гестационен диабет се поставя при наличие на 1 от следните 3 критерия:

  • Кръвна захар на гладно ≥ 5,1 ммол/л;
  • Кръвна захар на 1-ви час ≥ 10 ммол/л;
  • Кръвна захар на 2-ри час ≥ 8,5 ммол/л

 

Съвети преди забременяване

Най-важното е планиране на бременността! Това е изключително важно за жените със захарен диабет тип 1, за да успеят да се научат на правилен самоконтрол – как да се хранят, как да коригират дозата на инсулина спрямо кръвната си захар, как да я измерват с глюкомер, да умеят да измерват кетони в кръв или урина и да знаят какво да правят в случай на повишаване на нивото им. Важно за жените със захарен диабет тип 1 и известна диабетна ретинопатия е да проверят състоянието на очите си преди зачеване, защото по време на бременност може да настъпи влошаването.

 

NEWS_MORE_BOX

 

При жените с тип 2 захарен диабет преди бременност е много важно постигането на редукция на тегло. Това ще помогне за постигането на таргетни стойностти на кръвната захар - 2-3 месеца преди забременяване. Този интервал от време е необходим и за смяна на медикаментозната терапия за диабета с инсулинолечение, тъй като само то е позволено по време на бременност, както и за коригиране на антихипертензиванта терапията, ако има такава. Широко използваните средства за лечение на хипертония – АСЕ-инхибитори, АТ1 – блокери, както и статините за хослестерола са абсолютно противоказани по време на бременност. Те са тератогенни и трябва да се заменят с други, които могат да се използват по време на бременност като метилдопа, лабеталол, дилтиазем, клонидин, празозин.

 

Прицелните нива на гликирания хемоглобин преди зачеване би следвало да са под 6,5%, а най-добре под 6%, стига това да не е с цената на много хипогликемии. В случай на анамнеза за тежки и чести хипогликемии – таргетния гликиран хемоглобин е < 7%. Трябва да се има предвид, че нивата на гликирания хемоглобин по време на бременност са по-ниски, отколкото при небременни, поради увеличения обмен на червените кръвно клетки и затова рутинното му използване като диагностичен маркер за гликемичен котрол не се препоръчва. Следва продължение във втора част.