Бременността е период, който е свързан с редица хормонални промени, които могат да доведат до промяна както в глюкозния толеранс на жените, така и в телесното им тегло.

 

Тези промени понякога могат да имат дългосрочно влияние върху здравето на жената.


 

Според ново проучване, публикувано в Journal of Women's Health, бременните жени, при които се е наблюдавало прекомерно наддаване на тегло по време на бременност са имали по-висок профил на сърдечносъдов риск на средна възраст.

 

 

Екипът от изследователи, провел проучването, е използвал два основни маркера за определяне на риска от сърдечносъдови заболявания при жените: оценка на риска от атеросклеротично сърдечносъдово заболяване -ASCVD и измерване на нивата на C-реактивен протеин (CRP), който е ключов възпалителен биомаркер.

 

Изследователите са измервали тези променливи в началото на проучването е впоследствие в рамките на 10 последващи посещения, за общо 20 години проследяване.

 

Наличието на анамнеза за прекомерно наддаване на тегло по време на бременност е свързано с 29,6% по-висок риск от развитие на атеросклеротично сърдечносъдово заболяване впоследствие.

 

Анализирано е влиянието на абдоминалнота затлъстяване, както и на няколко объркващи фактори от средата на живот, но прекомерното наддаване на тегло по време бременност е основната причина, която е свързана с 9,1% по-висок резултат за развитие на атеросклеторично сърдечносъдово заболяване, посочват изследователите.

 

Прекомерното наддаване на тегло по време на бременност е свързано с 89,2% по-високо изходно ниво на С-реактивен протеин.

 

С добавянето към анализа на влиянието на други въздействащи фактори, абдоминалното затлъстяване и факторите от средата на живот, прекомерното наддаване на тегло по време на бременност остава основната причина, коята е свързана с 31,5% по-високо средно ниво на С-реактивен протеин.

 

В изследваната група жени анамнезата за прекомерно наддаване на тегло по време на бременност е свързана с малък, но статистически значим по-висок риск от развитие на атеросклеторично сърдечносъдово заболяване.

 

Въпреки това, резултатите от изследването на нивата на С-реактивен протеин показват, че наддаването на тегло по време на бременност е свързано с умерено, но статистически значимо по-високо средно ниво на С-реактивен протеин при тези жени в последствие на средна възраст.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1089/jwh.2021.0449