Думата „ембрион“ произхожда от старогръцката дума ἔμβρυον (ембруон) – млад, растящ. В биологията и медицината с ембрион се означават най-ранните стадии на развитие на многоклетъчните еукариотни (имащи ядра в клетките си) организми.
 
При сексуално възпроизвеждащите се организми, като човека, ембрионът се развива от зигота – уникална клетка, продукт на оплождането на яйцеклетка от сперматозоид. Зиготата започва своя път като голяма единична клетка, която около 30 часа след оплождането се разделя на две дъщерни клетки, наречени бластомери. Чрез бързо делене на бластомерите се дава началото на новия организъм.
 
Изследвания сочат, че този нов организъм притежава около 40% ДНК от майката, 40% ДНК от бащата, а останалите 20% са абсолютно уникални за него – продукт на сложни взаимодействия между майчината и бащината ДНК.
 
Бременността при хората се разделя на стадии, започващи с оплождането на яйцеклетката. Ембриогенезата – зараждането на ембриона, трае от оплождането до 8-мата седмица от развитието. След началото на 9-тата седмица, ембрионът вече се нарича фетус или „плод“. Нормалната продължителност на човешката бременност е 38 седмици или 9 месеца.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Между стадиите на оплождане и имплантация, зараждащият се човешки организъм се предвижва по Фалопиевиете тръби, продължавайки да се дели митотично. След 4 деления на двете бластомери, той вече се състои от 16 бластомери. Тази група от клетки вече се нарича морула и е на възраст 3-4 дни. До петия си ден, морулата преминава през процеси на зреене, които я трансформират в следващия стадий на живота – бластоцист
 
Разликата между стадиите морула и бластоцист, е във факта, че морулата е плътна 16-клетъчна сфера, а бластоциста има между 200 и 300 клетки, ясно оформена празнина и вътреклетъчна маса.
 
Бластоцистът спира движението си в тъканите на матката. Преди това, гликопротеиновата сфера (zona pellucida), която заобикаля бластоциста, се лизира (разгражда). След това своеобразно „излюпване“, бластоцистът се имплантира в тъканите на матката и започва развитието на ембриона.
 
Очаквайте продължение...