През последните два месеца преди раждането най-важните показатели, които трябва да бъдат проследявани са теглото и кръвното налягане на бременната, ултразвук и сърдечна дейност на плода, да се повторят някои изследвания като пълна кръвна картина, урина, влагалищен секрет и по преценка на лекуващия лекар да се направят допълнителни, ако бъдещата майка е с придружаващи заболявания или анамнеза за прекарани такива.

 

Но, тъй като това е период от бременността, когато най-важното събитие наближава – раждането, ще разгледаме по гестационни седмици какви изследвания и прегледи трябва да бъдат направени:


 

34 г.с.

 • Измерване на тегло и кръвно налягане на бременната;
 • Влагалищен секрет;
 • Ултразвук на плода;
 • Сърдечна дейност на плода;
 • Документация за отпуск по майчинство. Обменна карта;
 • Васерман (по преценка).

 

36 г.с.

 • Измерване на тегло и кръвно налягане на бременната;
 • Ултразвук на плода;
 • Сърдечна дейност на плода;
 • NST – препоръчително (допълнително се заплаща).

 

37 г.с.

 • Измерване на тегло и кръвно налягане на бременната;
 • Пълна кръвна картина, СУЕ, кръвна захар;
 • Урина;
 • Сърдечна дейност на плода;
 • NST – препоръчително (допълнително се заплаща);
 • ASAT, ALAT (чернодробни ензими) – по преценка.

 

38 г.с.

 • Измерване на тегло и кръвно налягане на бременната;
 • Ултразвук на плода;
 • Антропометрия (ръст, тегло);
 • Сърдечна дейност на плода;
 • NST – препоръчително.

 

39 г.с.

 • Измерване на тегло и кръвно налягане на бременната;
 • Преглед (по преценка);
 • Външна пелвиметрия (измерване размерите на таза на бременната);
 • Сърдечна дейност на плода;
 • NST – препоръчително.

 

40 г.с.

 • Ултразвук на плода;
 • Преглед (по преценка);
 • Сърдечна дейност на плода;
 • Тегло, измерване на кръвно налягане на бременната;
 • NST – препоръчително.

От 36-а гестационна седмица до раждането всяка седмица се прави запис на сърдечните тонове на бебето – NST (non stress test), като едновременно с това се следи за наличие, честота и интензитет на маточни контракции. (По преценка на Вашия лекар, запис на тоновете може да Ви бъде правен и по-често от веднъж седмично.) При преносване е редно ежедневното проследяване на сърдечните тонове на бебето. Извършва се с уред – кадиотокограф (акушерски монитор). Бременната е легнала по гръб или в ляво странично положение (или друго по-благоприятно). Сърдечната дейност на плода се регистрира от трансдюсер, който се поставя върху корема на бременната на мястото, което отговаря на най-ясно чуване на сърдечните тонове на плода. Оценката на маточната активност се извършва чрез втори чувствителен електронен датчик (токодинамометър), който също се поставя върху корема на бременната. Трансдюсерът и токодинамометърът са прикрепени към корема на бременната с колани. Мониторният запис се регистрира на хартия и продължава не по-малко от 30 минути. NST e най-достъпният метод за оценка на състоянието на плода. 

 

Вашият лекар може да прецени, че трябва да постъпите в болница за наблюдение по-рано от вероятния термин на раждането. Това не трябва да ви притеснява, даже напротив – бъдете спокойна, че Вие и бебето Ви ще бъдете в сигурни ръце. Какви са индикациите за предтерминна хоспитализация?

 

 • Неправилни положения на плода (напречно, косо);
 • Тесен таз;
 • Тазови изменения от друг характер;
 • Предхождащи операции на матката/влагалището;
 • Сериозни придружаващи заболявания (артериална хипертония, диабет, заболявания засягащи централната нервна система, кръвни заболявания, бъбречни заболявания и др.);
 • Обременена акушерска анамнеза (данни за предшестващо раждане на мъртъв плод, усложнени раждания, аборти и др.);
 • Седалищно предлежание при първескини;
 • Първескини над 35-годишна възраст;
 • Едър плод и съмнения за пелвиофетална диспропорция;
 • Предшестващо раждане чрез цезарово сечение.

 

Понякога се налага бременната незабавно да бъде приета в болница. Например при:

 • Съмнения за placenta praevia или abrubtio placentae;
 • Съмнение за остър хирургичен корем;
 • Пукнат околоплоден мехур;
 • Прееклампсия, еклампсия;
 • Фебрилитет от неясен произход;
 • Преносване - 7 дни след вероятния термин на раждане;
 • Мониторни данни за фетален стрес.

С други думи, при наличие на някой от следните признаци, бъдещите мами трябва незабавно да потърсят медицинска помощ:

 • Вагинално слузесто-кръвенисто течение, изтичане на околоплодна течност,  ритмични контракции (признаци за започващо раждане);
 • Кървене (ако забележите ярко червена, наситена кръв, независимо дали има болка или не, е необходимо спешно постъпване в болница за уточняване на произхода му);
 • Остра внезапна болка в корема не преминаваща от прием на обезболяващи; 
 • Рязко повишаване на кръвното налягане,  главоболие, повръщане;
 • Ако имате съмнение  за забавянето/липса на  движенията на плода;
 • Фебрилитет (повишена телесна температура) с неясен произход;
 • След травма и наранявания от различен вид.