Предходни изследвания, съпроводени с редица странични наблюдения, описват промени в поведението на жените след тяхното забременяване. Те често стават по-отнесени и забравят.

 

Установено е още, че бременността може да значително да наруши и промени емоционалното състояние на жените, заради освобождаването на голямо количество различни хормони.


 

Заради подозренията, че бременността може да доведе до структурни промени в мозъка, които са причина за честото забравяне сред жените в това състояние, специалисти провеждат изследване, чрез което да се провери тази вероятност.

 

Участниците в проучването са 28 жени. На всяка една от тях е направен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) преди да забременее, по време на нейната бременност и една година след раждането на бебето.

 

Освен това жените попълват анкети и въпросници по време на проучването и дават проби от урина, с помощта на които да бъдат тествани нивата на техните хормони.

 

При анализ на получената информация и сравняването и с данни, получени при изследване на контролна група от жени, които не очакват бебе, изследователите разкриват настъпването на селективни и стабилни промени в невронната архитектура и организацията на невронната мрежа в мозъка на бременните жени.

 

Настъпилите невронни промени корелират с нивата на различните хормони - най-вече тези на естрадиола през първото тримесечие. Екипът не установява значима връзка между тези изменения и осмотичните ефекти в организма, стреса в ежедневието и промените на съня.

 

Тези разкрития предполагат съществуването на селективно свързани с бременността настъпващи модификации в мозъчните структури и функции, които могат да улеснят перипарталните майчини процеси, които са от ключово значение за връзката на жената с плода.

 

Изследователите отбелязват още, че добавянето на интроспекция към процеса на бременността и раждането може да помогне за намаляване на стреса и смекчаване на спомените за болката, изпитана по време на раждането, което да помогне на майката да възприеме по-лесно следваща бременност.

 

Проучването е публикувано в сп. Nature Communications.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-33884-8