Ултразвуковото изследване в момента е стандартният подход за първоначална оценка на феталната морфология. То е широкоразпространено, евтивно и позволява изследване на фетуса в реално време. Въпреки това, понякога е необходима повече информация при сложен кличничен случай, свързан с адекватното антенатално медицинско поведение. Магнитният резонанс представялва такъв вид образно изследване. 


Магнитният резонанс може да се използва по време на бременност. Рисковете за бременната са същите като са останалите пациенти. Едно различно условие е, че понякога продължителното легнало по гръб положение може да доведе до притискане на долната празна вена. 


Така се затруднява кръвотока към сърцето и може да доведе до хипотония (ниско артериално налягане). Това се избягва, като бременната легне в странично ляво положение. Освен на бременната, магнитният резонанс би могъл да окаже влияние и на плода. Знае се, че образният метод влияе върху възможностите за индуцкия на електрично поле от клетките и причинява затопляне на тъканите. Тези ефекти зависят от т. нар. специфична скорост на поглъщане на лъчечестотната сила (Specific Absorption Rate - SAR). 


Колкото по-голяма е SAR, толкова повече се затоплят тъканите. Затова са установени ограничения на SAR, които да осигурят, че при всяко изследване телесната температура няма да се увеличи с повече от 0,5 градуса по Целзий. 

 

NEWS_MORE_BOX


Друга величина, която трябва да се регулира при изследване на бременни, е плътността на магнитното поле. Тя не би трябвало да бъде повече от 3 Т (тесла - мерна единица), като при изследване на феталната морфология дори се препоръчава 1,5 Т


Използването на магнитен резонанс по време на втория и третия триместър е сравнително безопасно. Все още, обаче, няма достатъчно данни за употребата му по време на първия триместър. Затова извършването на магнитно-резонансес образ през този етап от бременността се ограничава само до индикации от страна на майката, когато чрез техниката би се събрала важна информация за състноянието й. 


Както всяко образно изследване, така и при магнитният резонанс може да се използва контраст. В този случай контрастът се нарича гадолиний. Гадолиният е класифициран от категория С, която означа, че веществото е тератогенно (увреждащо) у животини. 


Освен това, гадолинийят преминава през плацентата и се отделя чрез бъбреците на плода в околоплодната течност, където остава за дълъг период време и може да достигне до белите дробове и стомашно-чревния тракт. Това дава основание да се препоръчва избягването на контрастната материя по време на бременност. Прието е се използва само когато е абсолютно необходимо и плодът няма да бъде експониран за дъгло време. 


Пример за размуно използване на гадолиний е при изследване на плацента перкрета (когато плацентата преминава през стената на матката и може да засегне съседни органи). В такива случаи е важно да се разбере разпространението на плацентата, ангажирането на околните органи. Освен това тази оценка се прави преди оперативната намеса (Цезарово сечение), така че плодът не би бил изложен на действието на контраста за дълго време. 


Тъй като магнитен резонанс с контраст обикновено се извършва близо до родоразрешаването, е важно да се знае дали след това майката може да кърми. Контрастът се отделя 99,2% чрез изпражненията при прием през устата и само 0,1% се отделя чрез майчиното мляко, от което само 1% се усвоява от бебето; т.е. 0,001% от началната доза. Затова се смята, че кърменето след приема на контраст за мегнитен резононас е безопасно и може да се практикува.