Мониторингът на сърдечната функция на плода измерва сърдечната честота и проследява ритъма на фетуса. 

 

Нормално средната сърдечна честота на плода варира между 110 и 160 удара в минута. Сърдечната честота на плода се променя, тъй като бебето реагира на състояния в матката. Абнормната сърдечна честота може да означава, че бебето не получава достатъчно кислород или че има други съпътстващи проблеми.


 

Има два основни начина за наблюдение на сърцето на плода - вътрешен и външен мониторинг. При външния мониторинг се използва устройство за слушане и записване на сърдечния ритъм на бебето през корема на майката. Пример е доплеровият ултразвуков апарат. Често се използва по време на пренатални посещения за проследяване сърдечната честота на фетуса

 

Този метод може да се използва и за проверка на сърдечната честота на плода по време на раждане. По време на изследването трансдюсер се закрепва на корема на родилката. Апаратът изпраща звуците от сърцето на плода към компютър. Честотата и моделът на сърдечната честота на бебето се показват на екран и се отпечатват на хартия.

 

При вътрешен мониторинг на сърцето на плода се използва тънък проводник (електрод), поставен върху скалпа на плода. Елекродът минава през шийката на матката. Той е свързан към монитор. Този метод дава по-добри показания, защото не се влияе от движенията на плода. 

 

Вътрешният мониторинг може да се използва само след пукване на околоплодния медух и когато шийката на матката е отворена. 

 

Методът за вътрешно наблюдение се използва, когато външният мониторинг не дава добро отчитане. 

 

Проследяването на сърдечната честота на плода е особено полезно при високорисковите бременности. За високорискова бременност се смята тази при жени в напреднала възраст, данни за захарен диабет или високо кръвно налягане, при забавено развитие на плода, многоплодна бременност, вродени аномалии.

 

Мониторинг на сърдечната честота на плода може да се използва, за да се провери как лекарствата срещу преждевременно раждане влияят на Вашето бебе.

 

Мониторингът на сърдечната честота на плода може да се използва и в комбинация с други тестове, включително:

  • Нестрес тест, измерващ сърдечната честота на плода, докато бебето се движи.
  • Стрес тест, който измерва сърдечната честота на плода заедно с контракциите на матката. 
  • Биофизичен профил, който съчетава нестрес тест с ултразвук.

Сърдечната честота на плода се влияе от различни фактори като контракции на матката, прием на болкоуспокояващи или анестезия.

 

Какви са рисковете от мониториране на сърцето на плода?

За извършването на това изследване не се използва радиация. Трансдюсерът обикновено не причинява дискомфорт.

 

Коланите, които се използват за фиксиране на трансдюсера, могат да се коригират при необходимост.

 

По време на някои видове мониторинг родилката трябва да стои неподвижно. Дори може да се наложи да остане в леглото по време на цялото раждане.

 

При вътрешно наблюдение може да имате лек дискомфорт, когато електродът се постави в матката.

 

Рисковете от вътрешно наблюдение включват инфекция и натъртване на скалпа или друга част от тялото на плода.

 

Важно е да се отбележи, че, ако родилката е ХИВ позитивна, вътрешният мониторинг е противопоказен, тъй като съществува риск от предаване на инфекцията на плода.

 

Източник:

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/fetal-heart-monitoring