Многоплодната бременност протича с развитието на два или повече плода в маточната кухина на жената. Развитието и раждането на близнаци се случва при около 2% от бременните жени. След въвеждане на съвременните методи за асистирана репродукция този процент е значително завишен.
 

Двуяйчни или еднояйчни близнаци – разликите започват още от самото начало

 
1. Двуяйчните близнаци се развиват след като бъдат оплодени две яйцеклетки от два сперматозоида. Всеки един от тях се развива самостоятелно в отделен амниотичен сак и получава необходимите хранителни вещества и кислород от отделна плацента. Близнаците в този случай може да са както от един и същи пол, така и от различни полове.
 
2. Еднояйчни близнаци се развиват след като една яйцеклетка се оплоди от един сперматозоид. Разделянето ѝ в началото на развитието на два плода се осъществява между четвъртия и тринадесетия ден след забременяване.
 
През първите дни на развитие на бременността, оплодената яйцеклетка преминава през няколко стадия, които са свързани с бързото и нарастване. Поради тази причина в зависимост от момента, в който настъпи деленето, близнаците може да имат както отделни структури – амниотичен сак, плацента, така и да имат общи.
 
Настъпване на деленето след 8 ден след оплождането е предпоставка за развитие на една плацента. Именно при тези близнаци, при които деленето е настъпило между осмия и тринадесетия ден има риск за развитие на трансфузионен синдром.
 
Трансфузионният синдром е състояние, при което съществува комуникация – анастомоза, между кръвоносни съдове на двата ембриона. Най-неблагоприятен е случая, при който връзката е между артерия на единият близнак и вена на другия. При наличие на такава комуникация кръвта от единият близнак преминава към другия. Рискът е и за двата близнака, тъй като увеличеното количество кръв към единият води до хиперперфузия, а намаленото до хипоперфузия при другия плод.
NEWS_MORE_BOX

Развитие на многоплодна бременност – най-чести причини за настъпването й

  • Възможността за развитие на многоплодна бременност е значително по-висока при жените, които имат в рода си близнаци или самите те имат.
  • След въвеждането на техниките за асистирана репродукция, случаите на развитие и износване на многоплодна бременност са значително по-чести. Причините за това са спецификите на самите методи.
 
Много често при жени с репродуктивни проблеми се прилагат хормонални препарати, за да се стимулира овулацията. Поради тази свръхстимулация много често вместо една се отделят две или повече годни – готови за оплождане яйцеклетки.
 
При някои от методите яйцеклетките се оплождат ин витро – извън майчиният организъм. За да се увеличи шансът, за задържане и развитие на оплодената яйцеклетка в матката на майката се трансферират повече от една оплодена яйцеклетка, което е предпоставка за развитие на многоплодна бременност.
 
  • Според проучвания на учените, раждането на близнаци е много по-често при жените, които са забременели в по-напреднала възраст.
 
Жените с многоплодна бременност имат нужда от активно наблюдение на бременността. Грижите трябва да са насочени, освен към проследяването на правилното развитие и на двата плода, и към майката. Поради износването едновременно на два плода, женския организъм е подложен на повишен стрес.
 
Раждането, при жени с многоплодна бременност обикновено настъпва между 36 – 38 гестационна седмица. През този етап плодовете са достигнали своята зрялост и те успяват да се приспособят веднага след раждането.