Съществува последователност от действия, които се случват от страна на плода и майчиния организъм по време на раждането. Те са стереотипни и трябва да се осъществят, за да се изроди детето


Най-често плодът се представя в предно тилно предлeжaние. Това означава, че най-ниско разположената част на тялото му е главата, а гърбът му е обърнат към гърба на жената. 


При него главата има две водещи ориентира, които са: водещата точка на раждането и водеща линия. Водещата точка при тилното предлежание е малката фонтанела (онази част от главата на плода, която е мека и не е покрита от кост все още), а линия е онази, която свързва челото с тила – sutura sagittalisВ механизма на раждането на главичката се различават пет момента: 


1. Главичката се спуска в малкия таз и допълнително се сгъва. Тъй като черепните кости все още не са сраснали помежду си, те са подвижни и при спускането в таза позволяват лека деформация на главата. Така главата успява да премине през родилните пътища.


Флектираната (наведената) глава преминава през таза с най-малкия си диаметър и най-малката си окръжност. Диаметърът на кръга от челото до под тилната област е около 9,5см, а окръжността има размери около 32 см. 


2. Едновременно със спускането на главата, тя се завърта още преди да се роди, като лицето се насочва назад към гръбначния стълб на жената, а гърбът застава отпред по коремната стена на майката – извършва вътрешна ротация. 

 

NEWS_MORE_BOX


3. След като се спуснала и завъртяла, главичката се ражда. Под долния ръб на лонната кост започва да се подава тила на плода. Когато това се случи, тилът служи за точка на фиксация. 


Главичката се разтяга с опора върху лонната кост и последователно се раждат темето, челото, лицето и брадичката на плода. Родената главичка е с лице, насочено към ануса. 


Когато главичката се подаде, означава, че раменният пояс застава пред входа на малкия таз, а след раждането на главата рамената достигат до тазовото дъно, разположени напречно. 


4. Тъй като предно-задният диаметър на изхода на таза е по-голям от напречния, плодът трябва да се завърти така, че рамената да се поставят в по-големия диаметър. В последващите една-два напъна рамената се завъртат на 90 градуса, така че едното рамо да е под лонната кост, а другото – да се сочи към ануса. 


Завъртането на рамената води до завъртане на вече родената глава също с 90 градуса, така че лицето на бебето започва да гледа към едно от бедрата на майката – извършва се външна ротация.


5. Родената и външно ротирана главичка поради собствената си тежест увисва надолу, като при последващия напън последва раждането на предното рамо. Задното рамо се ражда под перинеума, като след това бързо се израждат останалите части на тялото на плода и изтича и останалата околоплодна течност.


Оттук насетне детето вече започва да живее собствен живот извън майчиния организъм.