Характерно разположение на плода при раждането е тилът да представлява най-ниската плодна част. Тогава предлежанието се нарича тилно. В зависимост от това дали лицето гледа към корема на бременната или към гърба предлажанието може да бъде предно или задно, съответно. (За да получиш повече информация за механизма на раждането при тилно предлежание, чувствай се свободна да кликнеш тук.)


В редки случаи обаче тилът не е най-ниската плодна част в тазовото дъно. Тогава главата се разтяга и най-долната част става лицето или челото. Тези предлажания се наричат дефлексионни положения на главата. 


Лицевото предлежание се характеризира с крайна степен на дефлексия на главата, при което водеща точка е брадата и лицевата линия. Тилът се допира до гърба, а брадичката на плода е най-отдалечена от гръдната клетка. При това предлежание водещата линия минава през челото, носа и завършва на върха на брадата. Честота на раждане с посоченото главично предлежание е около 0,2 - 0,3%. 


Причините за лицевото предлежание не са достатъчно известни. Най-общо всички фактори, които водят до разгъване на главата или предотвратяват сгъването й могат да доведат до такова положение. 


Най-често дефлексионно положение се намира при едър плод или тесен таз. По-редки причини биха могли да бъдат маточни аномалии като миомни възли или промени в областта на врата на плода (например увеличена щитовидна жлеза) или пъпна връв, увита около врата. 


Диагнозата се поставя най-точно чрез влагалищно изследване, като главни ориентири са устата и носът плода. Лицето е с мековата конситенция, а туширащият пръст може да попадне в устата на плода. Очните ябълки и брадичката също биха могли да се достигнат при по-дълбоко туширане.

 
По механизъм на раждането  лицевото предлежание се подразделя на два основни вида – преден и заден вид. 

 

NEWS_MORE_BOX


Предният вид лицево предлежание се установява, когато тилът сочи гърба на бременната, а брадичката на плода е завъртяна към корема й. Плоскостта на прорязване на окръжността, опасваща трахеята и теменните кости на главата на плода. 


При прорязването на главата първо се показва брадата, което е водеща точка, устата и носът. Когато цялата брадичка се изроди, подезичната област служи за опора, за да се започне флексията на главата. Последователно след това се израждат и челото, темето и тила на бебето. 


Рисковете от преждевременно спукване на околоплодния мехур и пролабиране на пъпната връв при лицево предлежание е завишено. Затова се изисква постелен режим в хода на раждането. Обикновено раждането е спонтанно към около 75-80% от случаите и сравнително рядко се изисква извършване на цезарово сечение.


Задният вид лицево предлежание се установява, когато тилът се завърти напред постави под лонната кост, а водещата точка – брадичката е насочен към гърба на бременната. Механизмът на раждане е наблагоприятен в този сценарий. 


Когато вагиналното изследване установи, че разположената назад брадичка няма тенденция да се завърти напред към лонната кост след известно време, тогава единственото правилно поведение е извършването на цезарово сечение


За повече информация относно какво означава предлежание, позиция и други акушерски термини, описващи разположението на плода в матката, кликни тук