След известно прекъсване продължаваме поредицата "Женско здраве с доц. Костов". На страниците на Puls.bg можете да намерите отговор на най-актуалните въпроси в областта на акушерството и гинекологията от един от водещите специалисти по женско здраве и ръководител на водещата акушеро-гинекологична болница в страната Университетската САГБАЛ "Майчин дом" - доц. д-р Иван Костов.

 

 


Цезаровото сечение представлява раждане на плода през разрез направен върху предната коремната стена и матката. Това е една от най-често прилаганите оперативни интервенции в акушеро-гинекологичната практика. Честотата на цезаровите сечения в световен мащаб е нарастнала многократно през последните десетилетия, което налага внимателно да се обмислят и прецизират индикациите за извършването на операцията.

 

Причините, поради които може да се наложи извършването на тази операция (т.нар. индикации), може да са най-разнообразни. Най-честите са:

 

  • Многоплодна бременност – при бременност с близнаци, може да се наложи извършване на цезарово сечение, ако раждането е преждевременно, ако близнаците не са ориентирани по подходящ начин в матката или при наличие на усложнения на бременността. Вероятността от цезарово сечение се увеличава колкото по-голям е броят на бебетата. Тази индикация е особено актуална заради увеличаването на многоплодните бременности поради широкото навлизане на асистираната репродукция в клиничната практика.
  • Липса на напредване на нормално раждане – когато маточните контракции не водят до достатъчно разширение на маточната шийка и плода не се спуска през таза.
  • Усложнения, свързани с плода – когато при проследяване  на детските сърдечни тонове се установят отклонения. Може да се дължат на различни причини, свързани с бременността, например притискане на пъпната връв или нарушения във функциите на плацентата.
  • Проблеми с плацентата – когато плацентата е много ниско в матката (т.н. плацента превия) или има данни за отлепване на плацентата.
  • При едър плод, особено ако очакваното тегло е над 4000 г.
  • Когато плодът се намира в седалищно предлежание (най-ниската част от бебето в матката е седалището).    
  • Инфекции при майката, като СПИН или херпес.
  • Заболявания при майката – диабет, високо артериално налягане, сърдечни заболявания и др.

 

1. С все по-широкото изплозване на цезаровото сечение като метод за раждане ежедневно възниква въпросът възможно ли е нормално (вагинално) раждане след като жената има предишно цезарово сечение.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Решението зависи от няколко фактора, най-важните от които са каква е била причината за предишното цезарово сечение и дали тя все още съществува, броят на предхождащите цезарови сечения, видът на разреза на матката и здравословното състояние на жената в момента. Решението се взима след внимателна преценка на специалистите акушер-гинеколози.

 

2. Много актуален е въпросът с извършването на цезарово сечение по желание на пациента. Някои жени искат раждането им да е чрез цезарово сечение, дори когато няма противопоказания за нормално раждане. Затова трябва добре да се познават плюсовете и минусите на различните начини за раждане. При нормалното (вагинално) раждане контактът на майката с новороденото е много по-бърз и лесно осъществим, възстановяването е по-бързо и следващите раждания обикновено са много по-кратки и носят по-малък риск. Престоят в болница често е по-дълъг след цезарово сечение.


Решението за извършването на цезарово сечение трябва да бъде взимано много внимателно и след задълбочено обсъждане със специалист при всеки конкретен случай. 


За бебето извършването на цезарово сечение може да означава по-бавна адаптация на белите дробове и временни затруднения в дишането.

 

Както при всяка коремна операция, и при цезаровото сечение има рискове и усложнения, които трябва да бъдат обсъдени предварително. За разлика от вагиналното раждане, колкото повече цезарови сечения има една жена, толкова по-голям става рискът от различни усложнения. Затова цезаровото сечение не е добро решение при жени, желаещи няколко раждания.

 

Сред най-честите усложнения  са възникването на инфекция, по-голяма кръвозагуба, по-голям риск от тромбоза на кръвоносни съдове, увреждане на пикочния мехур или червата, усложнения свързани с анестезията( упойката) и др.

 

Ако жената има предишни цезарови сечения и през следващата бременност плацентата е ниско върху маточния разрез от предишната операция, то може да се развие рядко усложнение, наречено плацента акрета, което често води до невъзможност да се отдели плацентата, по-голяма кръвозагуба по време на операцията и нужда от кръвопреливане. Нерядко при този вид усложнение единствената възможност да се спре кървенето е отстраняване на матката.

 

Трябва да се отбележи, че при възможностите на съвременната медицина  рискове от цезарово сечение са сведени до минимум, което го прави една сравнително сигурна операция. Въпреки това все още вагиналното раждане е по-безопасният начин за раждане в случаите, когато няма противопоказания за него. Решението за начина на раждане трябва да се взима след достатъчно информиране на пациента и  обсъждане със специалисти.