Началото на всеки живот е свързано с развитието на малък структурен елемент, изграден от стените на яйцеклетка, идваща от половите жлези на жената – яйчници. При оплождането мъжката полова клетка – сперматозоид, пробива защитната стена на яйцеклетката и прониква с главата си в нейната вътрешност. След поредица от процеси, наречени с общото название оплождане, се изгражда ембрион, който заема мястото си на почетна позиция в стената на матката на майката, обграден от гъста кръвоносна мрежа, доставяща хранителни съставки и отвеждаща метаболитните продукти на плода.

След раждане на плода започва поетапно захранване, което води бъдещият индивид към хранителен режим общ за всеки зрял човек. Началото е свързано с кърмене от майката, с майчино мляко, което доставя нужният брой хранителни градиенти за развитието на бебето. Поражда се въпросът как обаче се изхранва плодът по време на вътрематочното си развитие и с какви хранителни продукти се захранва. Учени в университета по медицина в Манчестър установили, че ембрионът в матката също се изхранва с вид майчино мляко, наподобяващо много вида на първата кърма, която се образува от млечните жлези на жената след раждане.
 

Как постъпва първото мляко към ембриона?

Може да бъде наречено „млякото на живота“ – но не това, което идва от женската гръд, а идващото директно от стените на майчината матка. През първите 11 седмици от бременността, целият материал, необходим за изграждане на бъдещия плод, се доставя във вид на секретирана глюкоза, складирана под формата на гликоген в жлези, разположени в сърцевината на маточните стени. Според учените от Манчестърския университет, откритието на точните градиенти, с които се изхранва бъдещият плод по време на вътреутробното си развитие, както и цялата биохимична-физиологична каскада, която протича през това време, е сериозен успех за ерата на съвременната медицина и наука.


NEWS_MORE_BOXЕкипът от учени на Университета открил, че частиците на хранителните продукти се раздробяват на милиони по-малки частици, които се доставят до специални анатомични контури – рецесуси в маточната стена. В последствие новополучените микрочастици се вграждат в новообразувалата се плацента, която служи като основна защитна и хранителни бариера между майката и развиващият се плод.

Също така учените установили, че има малки молекули, наречени гликопротеини, които се превръщат в резултат на първичен first pass метаболизъм в черния дроб на майката до аминокиселини, които влизат в директен синтез на нови клетъчни и тъканни структури в бъдещия плод. На практика новопристигащите аминокиселини през системното кръвообращение на майката до бъдещия плод са тухличките, които изграждат стените на бъдещия индивид. Разликата с израсналия индивид обаче, е, че никоя от тези тухли не е част от стена, изградена вече с други тухли, а са самостоятелно представени и на практика една тухла при бъдещия индивид по време на вътрематочното си развитие може да изгради цяла една нова стена.

Според източник от научната комисия на университета в Манчестър, "маточното мляко", което захранва ембриона, е единственият хранителен сорс, който поддържа бъдещия индивид по време на първите му етапи на бъдещо развитие.

Според учения Джон Аплин, преди 11-тата седмица ембрионът е толкова крехко закачен за маточната стена, че еднократно завишение в артериалното налягане на майката може да доведе до неговото откъсване от стената на матката. Именно заради това се смята за сериозен успех откритието на „маточната кърма“, която успява да доставя важни нутриенти за изграждане на стабилна връзка между плод и маточна стена на майката, което осигурява бъдещото изграждане на индивида без последствията за неговата функционална анатомична и физиологична архитектоника.

 

В последствие, след  11-тата седмица, плодът се отделя от стената на маточната кухина и започва да плува свободно в маточното пространство, заградено от амниотична течност в околоплоден сак, който комуникира по директен венозен път с плацентарната система за доставка на нутриенти и извеждане на метаболити от системното му кръвообращение. След този момент доставката на „маточна кърма“ към него се преустановява и „кладенецът пресъхва“.