Екип от учени изследва ефектите на различни химикали върху развитието на децата и открива, че излагането на бременните жени на фталати променя когнитивните възможности на бебето след раждането.

 

Фталатите са вид химикали, широко използвани за опаковане на продукти, за които се знае, че влияят на хормоните в организма и следователно на неговото здраве.


 

Проучването е част от Illinois Kids Development study, проследяващо влиянието на химикалите върху живота на деца от различни възрасти. Проектът започва преди 7 години и последните дейности са свързани с изследването на ефектите на различни химикали върху бременните жени и върху техните деца.

 

Резултатите от последното проучване сочат, че по-високият прием на фталати е свързан със забавено обработване на информация от плода. Децата от мъжки пол са по-засегнати, особено при приема на някои конкретни химикали.

 

В различните проучвания учените изследват всякакви характеристики на децата – от тегло при раждането, термин и дата на раждане, а и когнитивни способности. Те се изследват по по-особен начин – чрез техния поглед, което позволява анализ на скоростта на обработване на информация, времето на концентрация и работната памет.

 

Изследването на погледа на детето дава много информация, тъй като то е твърде малко, за да я сподели само. Обикновено бебетата гледат по-продължително към непознати или неочаквани обекти или събития.

 

В изследването са анализирани проби от трите най-често използвани фталати. Пробите се взимат от урината на майката по време на бременността и се сравняват с резултатите, получени при изследването на децата 7,5 месеца след раждането.

 

За проследяване на погледа на децата са използвани инфрачервени устройства. Докато детето стои спокойно в скута на майката, учените му показват две снимки, с които то да се запознае. След като детето се научи да разпознава лицето, учените показват снимка, на която вече познатото лице е с още едно непознато.

 

Половината от 244 бебета виждат едно от лицата като познато, а другата половина се научава да разпознава и новото лице.

 

Според времето прекарано в гледане на снимките, учените изследват скоростта на обработка и възможността за концентриране на вниманието.

 

Резултатите зависят от пола на детето, химикалите, на които е била изложена майката и лицата, които се показват на снимките.

 

Момчетата показват по-бавни реакции, особено, когато майката е била изложена на фталати, които повлияват мъжките хормони.

 

Повечето предходни изследвания наблюдават ефектите от бременността в средна детска възраст. Това проучване показва, че доста от ефектите могат да се наблюдават и по-рано, което след известно време може да позволи корекция на промените.

 

Публикацията е направена в Neurotoxicology.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2021-04-links-prenatal-phthalate-exposure-infants.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161813X21000243?via%3Dihub